Leerlingenraad

Op NSG Groenewoud mogen leerlingen hun mening geven en meedenken over de gang van zaken op school.

De leerlingenraad spreekt namens alle leerlingen van NSG Groenewoud met de schoolleiding en werkelijk alles is op onze school bespreekbaar. Wil jij als leerling iets op de agenda? Heb jij een kwestie waarvan jij vindt dat deze besproken moet worden? Geef dat aan ons door en wij doen de rest!

Het motto van de leerlingenraad is: “voor leerlingen door leerlingen”.

De leraar-begeleider is Rachel Jansen (LOP). Ook bij haar kan je terecht met vragen en opmerkingen over de leerlingenraad.

De leerlingenraad vergadert regelmatig met de directie, maar daarnaast vinden er ook wekelijkse updategesprekjes plaats tussen de voorzitter van de leerlingenraad en onze rector: Hanneke Arpots.  De onderwerpen die in deze gesprekken aan bod komen zijn net zo divers als de leerlingen op NSG Groenewoud. Zo kan er gesproken worden over studiedruk en schoolregels, maar ook over het schoolfeest, de actieweek en zip-your lip. Want, zoals al gezegd, werkelijk alles is op NSG Groenewoud bespreekbaar

Leerlingen in de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad

Er nemen jaarlijks drie leerlingen uit de leerlingenraad plaats in de medezeggenschapsraad (MR). Daarnaast is er ook nog een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hierin neemt één leerling uit de leerlingenraad van NSG Groenewoud plaats als vertegenwoordiger. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad vertegenwoordigt alle zes de scholen die onder de Scholengroep Rijk van Nijmegen vallen: Canisius College, Kandinsky College, Jorismavo, Het Rijks, Pontem College en NSG Groenewoud.

 

Lid van de leerlingeraad worden?

Er zijn op dit moment openstaande vacatures voor de leerlingenraad.

Ben je gemotiveerd om je actief in te zetten voor de belangen van leerlingen, stuur dan voor meer informatie een e-mail naar de leerlingenraad (leerlingenraad@nsg-groenewoud.nl) of naar Harry Schipper (h.schipper@nsg-groenewoud.nl)

De leerlingenraad 2017-2018 bestaat uit:

 • Nida Gazi
 • Käthe Bekkering
 • Nikki Hermens
 • Cay Jacobson
 • Indra Schipperen
 • Max Schonenberg

 

Leerlingenstatuut

De leerlingenraad zorgt dat het leerlingenstatuut actueel is. In het leerlingenstatuut staan de rechten en plichten van alle leerlingen (denk aan regelingen rondom te laat komen, proefwerkplanning, cijfers, straffen, mogelijkheden voor het uitgeven van de schoolkrant enzovoorts).

In het leerlingenstatuut moeten in elk geval vier onderwerpen geregeld zijn:

 • wat de schoolregels zijn;
 • hoe de school met geschillen tussen bijvoorbeeld leraren en leerlingen omgaat;
 • hoe de school de gegevens van de individuele leerling beschermt (‘privacyregeling’);
 • hoe de school de kwaliteit van het onderwijs bewaakt.

Activiteiten en evenementen

Buiten de vertegenwoordiging van de leerlingen van NSG Groenewoud houdt de leerlingenraad zich ook bezig met de inzameling van geld voor ons goede doel ‘Studiebeursprogramma’s voor Syrische vluchtelingen in Gaziantep’, middels de organisatie van verschillende activiteiten en evenementen. Hieronder vallen:

 • De Actieweek: Verkoop van koffie, thee, koekjes, Syrisch benefietdiner, etc.
 • Sinterklaasactie: Verkoop van chocoladeletters
 • Schoolfeest
 • Zip-your-Lip

Als je het mij vraagt

De leerlingenraad organiseert in samenwerking met Do-ITT een inspirerende inspraak dag voor leerlingen met veel verschillende werkvormen onder de noemer “Als je het mij vraagt”.

Op deze dag staan de informele sfeer en de leerling centraal. De directie en een select aantal docenten zijn aanwezig om hierover met hen in gesprek te gaan, maar oordelen niet over de vragen en opmerkingen van de leerlingen. De leerlingen zijn volledig vrij om zich uit te spreken over al hun ervaringen met betrekking tot de gang van zaken op NSG Groenewoud. Ook hier is weer alles bespreekbaar. De eerste editie was een groot succes en vond afgelopen december plaats in NEC-stadion De Goffert.