Naar menu

Naar overzicht

Informatie over aanmelding 2022-2023

De aanmeldingstermijn voor scholen voor voortgezet onderwijs in Nijmegen is inmiddels verstreken. Voor onze school hebben zich meer leerlingen aangemeld dan wij kunnen aannemen.

Hoe graag wij dat ook zouden willen, het is voor ons onmogelijk om deze leerlingen allemaal een plaats te geven. Als gevolg daarvan waren we genoodzaakt om een aantal leerlingen uit te loten.

Ouders van leerlingen die zijn uitgeloot hebben we vandaag telefonisch op de hoogte gesteld.

De overige ouders ontvangen van ons deze week een schriftelijke bevestiging van de aanmelding van hun kind.