Naar menu

Veelgestelde vragen

We kunnen ons voorstellen dat je graag zoveel mogelijk informatie verzamelt om een goede schoolkeus te kunnen maken. Daarom hebben we veelgestelde vragen over onze school hieronder op een rij gezet, voor jou én je ouders. Staat jouw vraag er niet bij? Mail je vraag dan naar info@nsg-groenewoud.nl.

OVER DE BRUGKLAS EN WENNEN

Hoelang duurt de brugperiode in de dakpanklassen?

Op NSG Groenewoud hebben we een tweejarige brugperiode. Leerlingen van vmbo-t/havo en havo/vwo (dat noemen we ‘dakpanklassen’) zitten twee jaar bij elkaar in de klas. Ze hebben in die periode ook dezelfde mentor en zoveel mogelijk dezelfde vakdocenten.

Jullie hebben een aparte brugklasvleugel, hoelang zitten leerlingen daar?

In het eerste jaar hebben leerlingen op NSG hun eigen plek in een aparte brugklasvleugel. Ze hebben dan een eigen lokaal, een eigen brugklasaula en zelfs een eigen schoolplein en ingang. In het tweede jaar blijven ze als klas bij elkaar, en gaan ze naar het hoofdgebouw.

Wat doen jullie om een leerling te laten wennen?

We organiseren voor de zomervakantie een begroetingsmiddag/avond, zodat leerlingen al kennis kunnen maken met elkaar én met hun mentoren en docenten. Tijdens de eerste weken van het nieuwe schooljaar is er een introductieperiode met leuke activiteiten, die gericht zijn op het snel vertrouwd raken met elkaar en met de school.

Wat betreft het leren: de eerste toets telt niet mee en er is extra aandacht voor ‘leren leren’ in de vaklessen en de mentorlessen. Wennen en aandacht voor de leerling – zowel individueel als in klassenverband – staan ook centraal in de mentorlessen.

Mag ik aangeven bij wie ik graag in de klas wil komen?

Je mag één iemand opgeven bij wie je graag in de klas wil komen. Op het aanmeldformulier van onze school kun je deze klassenwens (bij wie jij in de klas wil komen) invullen. Over deze klassenwens gaan wij in gesprek met de leerkracht van groep 8. Bij tegenstrijdige wensen geeft de voorkeur van de leerkracht de doorslag.

Met welke adviezen kan ik terecht op jullie school? En op welk niveau kom ik dan?

Je kunt je bij ons op school aanmelden als je een van de volgende adviezen hebt:

 • vmbo-t
 • vmbo-t/havo
 • havo
 • havo/vwo
 • vwo

Met een advies vmbo-t of vmbo-t/havo kom je automatisch in een vmbo-t/havo-brugklas. Er zijn ook leerlingen die hier met een havo-advies voor kiezen, bijvoorbeeld omdat dat past bij hun behoeften en ontwikkeling. Meestal adviseert de leerkracht van groep 8 dit dan ook. Met een havo- of havo/vwo-advies kom je in een havo/vwo-brugklas. Leerlingen met een vwo-advies kunnen kiezen voor een havo/vwo-brugklas óf een gymnasium-brugklas. Goed om te weten: deze keuzes geef je aan op het aanmeldformulier van onze school

Kan ik na het vmbo-t ook nog naar de havo?

Ja, dat kan! Als je in het vierde leerjaar van het vmbo-t een 7e vak volgt en daar met goed gevolg examen in doet, kun je bij ons altijd doorstromen naar de havo. Heb je geen 7e vak gevolgd? Dan kan het ook, maar dan moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Als ik start in een havo/vwo-brugklas en het is te moeilijk, kan ik dan nog naar een vmbo-t/havo-klas?

We hopen natuurlijk niet dat dit gebeurt, maar soms blijkt dat de havo/vwo-klas toch te moeilijk is op dat moment. Dan kijken we aan het eind van het eerste jaar of een vmbo-t/havo-brugklas beter bij je past voor het tweede brugjaar. Er moet dan wel een plekje open zijn, maar dit is meestal wel het geval.

Als ik start in een vmbo-t/havo-klas en het gaat heel goed, kan ik dan naar een havo/vwo-klas?

Elk jaar zijn er leerlingen die het zo goed doen in het eerste jaar van de vmbo-t/havo-brugklas dat we bij het tweede rapport bekijken of ze in het tweede brugjaar in een havo/vwo-klas kunnen starten. We bieden dan het laatste trimester alvast havo/vwo-lesstof aan en nemen ook toetsen op havo/vwo-niveau af. Dan weten wij, maar ook jijzelf en je ouders, of je dit zou kunnen en willen. Ook ben je dan alvast voorbereid op een eventuele overstap. Het is zelfs zo dat van de leerlingen die overstappen er een aantal in het derde leerjaar van het vwo komen, en hun vwo-diploma halen.

Hoeveel leerlingen zitten er in een klas?

In een vmbo-t/havo-brugklas streven we naar maximaal 28 leerlingen.

In een havo/vwo-brugklas en een gymnasium-brugklas streven we naar maximaal 30 leerlingen.

 

Klopt het dat NSG een mobielvrije school is, en wat betekent dat?

Het klopt dat NSG Groenewoud een mobielvrije school is, met het motto dat je mobiele telefoon ’thuis of in de kluis’ is. Dat betekent dat tijdens je hele schooldag op NSG – in de brugklas en in de leerjaren daarna – je mobieltje thuis of in je kluisje is, waar je je telefoon opbergt meteen als je binnenkomt. Aan het einde van je schooldag, als je naar huis gaat, kun je je telefoon weer uit je kluisje halen. De lessen, pauzes en tussenuren zijn daarmee mobielvrij.

Onze medewerkers en de ouders van onze leerlingen hebben hiervoor gekozen: sinds 1 januari 2024 is dit beleid ingegaan. We zijn blij met dit besluit, want we zien dat leerlingen veel meer met elkaar in gesprek zijn dan voorheen. In de pauzes spelen leerlingen spelletjes met elkaar, maken samen muziek of doen andere gezellige dingen. We zien ook dat het beter werkt tijdens de lessen. De docent kan meteen beginnen met de les en leerlingen zijn minder afgeleid door hun telefoon.

Als school doen we mee aan een groot onderzoek naar de effecten van dit beleid en het ‘mobielvrij zijn’. Zo krijgen we ook inzicht in de effecten op lange termijn.

OVER HET GYMNASIUM

Ik heb een vwo-advies maar ik weet niet of het gymnasium iets voor mij is. Hoe ontdek ik dat?

Of het gymnasium iets voor jou is, kan alleen jijzelf bepalen. Hier vind je meer informatie over het gymnasium. Kom op 30 januari langs op ‘Ontdek de NSG’ en doe de check ‘Is gymnasium iets voor jou?’. Ook is het een goed idee om je in te schrijven voor de lesjesmiddag op 28 februari en daarbij aan te geven dat je een lesje Grieks en Latijn wil volgen. Op onze open dag vertellen we je er natuurlijk ook graag meer over! Op deze manieren kun je ontdekken of je nieuwsgierig bent naar de taal en cultuur van de Grieken en Romeinen. Je krijgt les op vwo-niveau.

Kan ik overstappen naar een havo/vwo-brugklas als ik het toch te moeilijk vind?

We gaan er vanuit dat je voor het gymnasium kiest, omdat dit je een mooie opleiding lijkt en je graag een gymnasiumdiploma wil halen. Je volgt het vak in principe minimaal 3 jaar. Na het derde jaar kies je een profiel en beslis je of je gymnasium blijft doen. Als blijkt dat gymnasium toch te moeilijk is, gaan we eerst kijken hoe we je kunnen helpen. Als het dan toch niet lukt, bekijken we of een overstap naar een havo/vwo-klas beter voor je is.

Hoe ziet de lessentabel eruit van het gymnasium?

Check deze link voor de lessentabel, om te zien hoe de lessentabel voor het gymnasium eruitziet.

OVER ONS PROFIEL: KUNST, CULTUUR EN BÈTA

Wat merk je van het Kunst- & Cultuurprofiel op NSG Groenewoud?

Dit merk je aan héél veel dingen op NSG Groenewoud! In het eerste en tweede brugjaar heb je 6 uur kunstvakken in de week: 2 uur muziek, 2 uur beeldende vormgeving en 2 uur Theater & Film. Muziek en beeldende vormgeving zijn eindexamenvakken op de havo en het vwo. Op het vmbo-t doe je in het vierde leerjaar mee aan het examenproject Kunst-Werk. In een groepje bedenk en creëer je je eigen ‘kunstwerk’, dat je samen presenteert aan ouders en docenten.

Ook buiten de lessen is er een groot aanbod, dit vind je bij NSG XTRA. Van theater tot fotografie: bekijk het aanbod maar eens! Onze school ademt kunst & cultuur. Zo houden we elk jaar met de hele school een XPO, brengen we eens in de drie jaar een grote musical op de planken van de stadsschouwburg in Nijmegen, is er regelmatig een open podium en exposeren leerlingen hun beeldend werk in de aula.

Wat merk je van het bèta-profiel op NSG Groenewoud?

De vakken die in het eerste leerjaar bij ons bèta-profiel horen zijn: TNA (techniek en natuurkunde), biologie en wiskunde. Je duikt de theorie in, maar doet vooral ook veel proefjes in de praktijklessen. Zo ontdek je zelf hoe dingen werken.

Creatief denken brengt je verder: dat is ons motto. We bekijken daarom als school hoe we bèta en kunst nóg meer samen kunnen brengen in het ‘bèta-kunstlab’. Zo willen we de laatste ontwikkelingen op het gebied van bèta en kunst onder de aandacht brengen, en onze leerlingen stimuleren om out-of-the-box te denken en met vindingrijke oplossingen te komen. Dat levert spannende en verrassende ontdekkingen op!

Ik heb niet veel met kunst en cultuur. Is NSG Groenewoud dan een leuke school voor mij?

Jazeker wel! Er zijn nog genoeg andere dingen te doen en te beleven bij ons op school. Op onze groep 7/8-website kun je daar alles over vinden! En bekijk ook onze filmpjes, zoals dit filmpje over sporten op NSG. Wij merken ook dat veel leerlingen sommige vakken tóch leuk gaan vinden, en talenten bij zichzelf ontdekken waarvan ze niet wisten dat ze die hadden.

OVER HET VAKKENAANBOD

Op welk niveau krijg je les en wordt er getoetst in de dakpanklassen?

In een vmbo-t/havo-klas maken we gebruik van lesmethodes voor vmbo-t/havo. Je krijgt dus lessen en toetsen waarin vmbo-t-lesstof zit, maar ook havo-lesstof. In een havo/vwo-klas maken we gebruik van een havo/vwo-lesmethode. Je krijgt lessen en toetsen waarin havo-lesstof zit, maar ook vwo-lesstof. Daarnaast bieden veel (digitale) methodes de mogelijkheid tot extra herhaling en/of verdieping, waardoor je als leerling goed wordt bediend.

Welke talen heb je precies in de onderbouw?

Voor vmbo-t/havo- en havo/vwo-klassen geldt: we beginnen in leerjaar 1 met Engels en Spaans. In leerjaar 2 wordt Spaans ingeruild voor Frans en komt Duits erbij in plaats van het vak biologie. Gymnasiumklassen hebben het vak GLTC erbij. Dit staat voor Griekse en Latijnse Taal en Cultuur. In de lessentabel is het totaaloverzicht terug te lezen.

 

OVER EXTRA UITDAGING

Welke extra uitdaging bieden jullie binnen de les?

Na de derde klas kun je kiezen voor veel extra’s binnen het rooster. Het hoeft niet, maar het kán wel! Zo word je nog beter in waar je al goed in bent en bereid je je optimaal voor op een vervolgopleiding.

Extra examenvakken
Op NSG Groenewoud kun je eindexamen doen in:

 • Maatschappijwetenschappen
 • Natuur, Leven en Technologie
 • Cambridge English
 • Goethe Deutsch
 • Spaans
 • Muziek
 • Filosofie

Talentopleidingen
Ook kun je bij ons vooropleidingen volgen die je voorbereiden op toelating tot het conservatorium of de kunstacademie.

Pre-University College
In de bovenbouw van het vwo is er de mogelijkheid om mee te doen aan het Pre-University College (PUC). Je woont dan colleges op de Radboud Universiteit bij.

Welke extra activiteiten organiseren jullie buiten de les?

Dat is te veel om op te noemen. Als je op deze link klikt kom je bij het NSG XTRA-programma. Er is van alles te beleven. Waar word jij blij van? Er zit vast iets voor je bij!

OVER BEGELEIDING EN ZORG

Hoe zien zorg, begeleiding en ondersteuning op NSG Groenewoud eruit?

Dit zijn de uitgangspunten van begeleiding en zorg op onze school:

 • Er is aandacht en begeleiding voor iedereen;
 • Een veilige omgeving staat centraal;
 • De mentor is de spil;
 • Is extra ondersteuning of zorg nodig, dan worden die geboden door ons interne zorgteam, waarin alle deskundigen samenwerken.

In deze brochure leest u hoe wij vormgeven aan begeleiding, ondersteuning en zorg.

Mijn kind heeft dyslexie of dyscalculie, wat bieden jullie daarvoor?

NSG Groenewoud heeft specialisten op het gebied van dyslexie en dyscalculie in huis. Zij bieden de steunlessen ‘spelling speciaal’ en ‘rekenen speciaal’ aan voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie.

Ook hebben we een protocol dyslexie. Daarin leest u meer.

Mijn kind heeft extra ondersteuning nodig. Hoe geeft NSG Groenewoud hier vorm aan?

Binnen de school zijn er verschillende initiatieven die hierop aansluiten. De
basisschool of de mentor bespreekt de zorgvraag van de leerling met het zorgteam.

Mogelijke vormen van ondersteuning zijn:
– Gesprekken met leerlingbegeleider;
– Deelname startklas;
– Deelname bewust omgaan met faalangst (BOF);
– Gesprekken met de begeleider passend onderwijs;
– Ondersteuning vanuit De Overloop: het zorglokaal van de school. Op advies van het zorgteam kunnen leerlingen hier kortdurend ondersteuning krijgen. Het is een veilige plek in de school waar 5 dagen per week een pedagogisch medewerker aanwezig is.

OVER AANMELDEN EN PLAATSING

Hoe kan ik me aanmelden voor jullie school?

Leuk dat je naar NSG Groenewoud wil! Hieronder lees je hoe je je aanmeldt voor onze school:

Aanmelden kan alleen tijdens de landelijke aanmeldweek. Deze aanmeldweek start op maandag 25 maart en loopt tot en met zondag 31 maart 2024. Let op: in het weekend van 30 en 31 maart zijn wij niet geopend. Je kunt alle benodigde documenten dan wel rechtstreeks in onze brievenbus doen.

Om je aan te melden op onze school hebben we drie documenten van jou nodig:
1. Het uniforme blauwe aanmeldformulier dat je van de basisschool krijgt.
2. Het aanmeldformulier van onze school. Dit is een digitaal formulier. Je vult het formulier hier in.
3. Een kopie van je ID-kaart/paspoort of een uittreksel uit de basisregistratie (BRP). Je mag dit ook tonen bij de aanmelding, dan nemen we de gegevens die we nodig hebben ter plekke over.

Wanneer is je aanmelding compleet?
Een aanmelding is pas compleet als we alle drie de documenten ontvangen hebben. Het blauwe aanmeldformulier (1) en de kopie van je ID-kaart/paspoort (3) kun je persoonlijk bij ons afgeven op het secretariaat, in onze brievenbus doen of per post opsturen. Het digitale aanmeldformulier van onze school (2) vul je online in via bovenstaande link en en hoef je niet fysiek langs te brengen of op sturen.

Langskomen op secretariaat
Om zeker te zijn van een correcte aflevering en afhandeling, adviseren we je om de het blauwe aanmeldformulier en de kopie van je ID-kaart/paspoort zelf af te komen geven bij ons secretariaat. Tijdens de aanmeldingsweek is de school op maandag 25 maart, woensdag 27 maart en vrijdag 29 maart tot 19.00 uur open, zodat er extra tijd is om de aanmeldingsformulieren bij ons in te leveren.

In onze brievenbus
Je kunt de documenten ook in de brievenbus van onze school doen. Het adres is: Van Cranenborchstraat 7 in Nijmegen.

Opsturen per post
Per post opsturen is ook mogelijk. Stuur de gevraagde documenten dan naar onderstaande adres. Een postzegel is niet nodig.
NSG Groenewoud
T.a.v. Leerlingenadministratie
Antwoordnummer 1392
6500 VD  NIJMEGEN
Goed om te weten: via de post verstuurde aanmeldingsformulieren moeten op tijd bij ons binnen zijn, namelijk vóór zondag 31 maart 2024. Het is verstandig rekening te houden met vertraging die bij de post kan optreden.

Ik woon buiten de regio en heb geen uniform blauw formulier van mijn basisschool ontvangen. Wat moet ik nu doen?

Zit je op een basisschool die buiten het samenwerkingsverband van Nijmegen valt? Dan heb je inderdaad geen uniform aanmeldformulier ontvangen. Om dit toch te krijgen, kun je contact opnemen met ons secretariaat via (024) 323 44 55 of info@nsg-groenewoud.nl. Wij zorgen er dan voor dat het aanmeldformulier opgestuurd wordt naar jouw basisschool.

 

Met welke adviezen kan ik terecht op jullie school? En op welk niveau kom ik dan?

Je kunt je bij ons op school aanmelden als je een van de volgende adviezen hebt:

 • vmbo-t
 • vmbo-t/havo
 • havo
 • havo/vwo
 • vwo

Heb je een havo-advies dan heb je de keuze tussen een vmbo-t/havo of een havo/vwo-brugklas. Sommige leerlingen met een havo-advies kiezen voor een vmbo-t/havo brugklas omdat dat past bij hun behoeften en ontwikkeling. Met een havo-advies ben je ook goed op je plek in een havo/brugklas. Meestal adviseert de leerkracht van groep 8 hier ook in. Uiteraard denken wij ook graag met je mee.

Met een havo/vwo-advies kom je in een havo/vwo-brugklas. Leerlingen met een vwo-advies kunnen kiezen voor een havo/vwo-brugklas óf een gymnasium-brugklas.

Goed om te weten: deze keuzes geef je aan op het aanmeldformulier van onze school, dat binnenkort op deze website is te vinden.

Mijn kind heeft een havo-advies. Ik twijfel of ik mijn kind moet aanmelden voor een vmbo-t/havo- of havo/vwo-klas. Met wie kan ik hierover overleggen?

Het is goed om dit te bespreken met de leerkracht van de basisschool. Mocht u daarna toch twijfelen, dan kunt u het beste contact opnemen met de brugklasafdeling via (024) 323 44 55.

Wat gebeurt er als ik op basis van de eindtoets een hoger advies krijg?

Als je in groep 8 zit, kan het zijn dat de leerkracht jouw advies bijstelt op basis van de doorstroomtoets. Een advies mag alleen naar boven worden bijgesteld. Dit advies ontvang jij vóór de centrale aanmeldweek.

Is er sprake van loting?

Dat weten wij niet op voorhand. We hebben vorig jaar niet hoeven loten. Daarvoor hebben we enkele jaren gehad waarbij zich meer leerlingen hadden aangemeld dan wij konden plaatsen. Of dat dit jaar weer het geval is, kunnen wij niet voorspellen.

Wat gebeurt er na de plaatsing?

Nadat je geplaatst bent, gaan we aan de slag met de klassenindelingen. Uiterlijk begin juni krijg je een uitnodiging voor een van de begroetingsavonden. Deze zijn op 11 en 13 juni 2024. Het is verstandig deze avonden allebei te reserveren. Je leert dan nog vóór de zomervakantie je nieuwe klasgenoten en mentoren kennen! Er is dan ook een programma voor je ouders.

Wat zit er al in je rugzak?

0/10

Wat zit er al in je rugzak?

Je hebt nog niets in je rugzak!