Naar menu

Veel gestelde vragen

We kunnen ons voorstellen dat je graag zoveel mogelijk informatie verzamelt om uiteindelijk een goede schoolkeus te kunnen maken. Daarom hebben we de meest gestelde vragen over onze school hieronder op een rij gezet, voor jou én je ouders. Staat jouw vraag er niet bij? Mail je vraag dan naar info@nsg-groenewoud.nl

OVER DE BRUGKLAS EN WENNEN

Hoelang duurt de brugperiode in de dakpanklassen?

Op NSG Groenewoud hebben we een tweejarige brugperiode. Leerlingen van vmbo-t/havo en havo/vwo (dat noemen we ‘dakpanklassen’) zitten twee jaar bij elkaar in de klas. Ze hebben in die periode ook dezelfde mentor en zoveel mogelijk dezelfde vakdocenten.

Jullie hebben een apart brugklasgebouw, hoelang zitten leerlingen daar?

In het eerste jaar zitten leerlingen in het aparte brugklasgebouw. Ze hebben dan een eigen lokaal, een eigen aula en zelfs een eigen schoolplein en fietsenstalling! In het tweede jaar blijven ze als klas bij elkaar, en gaan ze naar het hoofdgebouw.

Met welke adviezen kan ik terecht op jullie school? En op welk niveau kom ik dan?

Met een advies vmbo-t of vmbo-t/havo kom je automatisch in een vmbo-t/havo-brugklas. Er zijn ook leerlingen die hier met een havo-advies voor kiezen, bijvoorbeeld omdat dat past bij hun behoeften en ontwikkeling. Meestal adviseert de leerkracht van groep 8 dit dan ook.
Met een havo- of havo/vwo-advies kom je in een havo/vwo-brugklas.
Leerlingen met een vwo-advies kunnen kiezen voor een havo/vwo-brugklas óf een gymnasium-brugklas.

Wat doen jullie om een leerling te laten wennen?

We organiseren voor de zomervakantie een begroetingsmiddag/avond, zodat leerlingen al kennis kunnen maken met elkaar én met hun mentoren en docenten. Tijdens de eerste weken van het nieuwe schooljaar is er een introductieperiode met leuke activiteiten, die gericht zijn op het snel vertrouwd raken met elkaar en met de school.

Wat betreft het leren: de eerste toets telt niet mee en er is extra aandacht voor ‘leren leren’ in de vaklessen en de mentorlessen. Wennen en aandacht voor de leerling – zowel individueel als in klassenverband – staan ook centraal in de mentorlessen.

Mag ik aangeven bij wie ik graag in de klas wil komen?

Je mag één iemand opgeven bij wie je graag in de klas wil komen. Wij vragen ook aan de leerkracht van groep 8 bij wie jij in de klas wil komen.

Met welke adviezen kan ik terecht op jullie school? En op welk niveau kom ik dan?

Je kunt je bij ons op school aanmelden als je een van de volgende adviezen hebt:

 • vmbo-t
 • vmbo-t/havo
 • havo
 • havo/vwo
 • vwo

Met een advies vmbo-t of vmbo-t/havo kom je automatisch in een vmbo-t/havo-brugklas. Er zijn ook leerlingen die hier met een havo-advies voor kiezen, bijvoorbeeld omdat dat past bij hun behoeften en ontwikkeling. Meestal adviseert de leerkracht van groep 8 dit dan ook. Dit moet wel op het aanmeldformulier, dat je van de basisschool krijgt, aangegeven worden.
Met een havo- of havo/vwo-advies kom je in een havo/vwo-brugklas.
Leerlingen met een vwo-advies kunnen kiezen voor een havo/vwo-brugklas óf een gymnasium-brugklas. Ook deze keuze moet vermeld worden op het aanmeldformulier, bij ‘opmerkingen ouders/verzorgers’.

Kan ik na het vmbo-t ook nog naar de havo?

Ja, dat kan! Als je in het vierde leerjaar van het vmbo-t een 7e vak volgt en daar met goed gevolg examen in doet, kun je bij ons altijd doorstromen naar de havo. Heb je geen 7e vak gevolgd? Dan kan het ook, maar dan moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Als ik start in een havo/vwo-brugklas en het is te moeilijk, kan ik dan nog naar een vmbo-t/havo-klas?

We hopen natuurlijk niet dat dit gebeurt, maar soms blijkt dat de havo/vwo-klas toch te moeilijk is op dat moment. Dan kijken we aan het eind van het eerste jaar of een vmbo-t/havo-brugklas beter bij je past voor het tweede brugjaar. Er moet dan wel een plekje open zijn, maar dit is meestal wel het geval.

Als ik start in een vmbo-t/havo-klas en het gaat heel goed, kan ik dan naar een havo/vwo-klas?

Elk jaar zijn er leerlingen die het zo goed doen in het eerste jaar van de vmbo-t/havo-brugklas dat we bij het tweede rapport bekijken of ze in het tweede brugjaar in een havo/vwo-klas kunnen starten. We bieden dan het laatste trimester alvast havo/vwo-lesstof aan en nemen ook toetsen op havo/vwo-niveau af. Dan weten wij, maar ook jijzelf en je ouders, of je dit zou kunnen en willen. Ook ben je dan alvast voorbereid op een eventuele overstap. Het is zelfs zo dat van de leerlingen die overstappen er een aantal in het derde leerjaar van het vwo komen, en hun vwo-diploma halen.

Hoeveel leerlingen zitten er in een klas?

In een vmbo-t/havo-brugklas streven we naar maximaal 28 leerlingen.

In een havo/vwo-brugklas en een gymnasium-brugklas streven we naar maximaal 30 leerlingen.

 

OVER HET GYMNASIUM

Ik heb een vwo-advies maar ik weet niet of het gymnasium iets voor mij is. Hoe ontdek ik dat?

Of het gymnasium wat voor jou is, kun jij alleen zelf bepalen. In ons magazine staat een interview met een leerling en een docent van het gymnasium. Dat geeft je vast meer richting. En ook op onze open dag geven we je er graag meer informatie over. Je moet in ieder geval interesse hebben in de klassieke talen Latijn en Grieks en in de cultuur van de Grieken en de Romeinen. Verder krijg je les op vwo-niveau.

Kan ik overstappen naar een havo/vwo-brugklas als ik het toch te moeilijk vind?

We gaan ervanuit dat je voor het gymnasium kiest, omdat dit je een mooie opleiding lijkt en je graag een gymnasiumdiploma wil halen. Maar het kan zijn dat het toch te moeilijk is. Dan gaan we eerst kijken hoe we je kunnen helpen. Als het dan toch niet lukt, bekijken we of een overstap naar een havo/vwo-klas beter voor je is. Dit doen we aan het eind van het eerste brugjaar.

Kan ik overstappen naar een havo/vwo-brugklas als ik het toch niet zo leuk vind?

We gaan ervanuit dat je voor het gymnasium kiest omdat je dit een mooie opleiding lijkt en je graag een gymnasiumdiploma wil halen. Mocht het je toch erg tegenvallen en is het niet wat je ervan had verwacht, dan kun je na het tweede brugjaar kiezen voor het atheneum. We proberen je altijd wel te motiveren om het gymnasium af te maken.

Hoe ziet de lessentabel eruit van het gymnasium?

Check deze link voor de lessentabel, om te zien hoe de lessentabel voor het gymnasium eruitziet.

OVER ONS PROFIEL: KUNST, CULTUUR EN BÈTA

Wat merk je van het Kunst- & Cultuurprofiel op NSG Groenewoud?

Dit merk je aan héél veel dingen op NSG Groenewoud! In het eerste en tweede brugjaar heb je 6 uur kunstvakken in de week: 2 uur muziek, 2 uur beeldende vormgeving en 2 uur Theater & Film. Muziek en beeldende vormgeving zijn eindexamenvakken op de havo en het vwo. Op het vmbo-t doe je in het vierde leerjaar mee aan het examenproject Kunst-Werk. In een groepje bedenk en creëer je je eigen ‘kunstwerk’, dat je samen presenteert aan ouders en docenten.

Ook buiten de lessen is er een groot aanbod, dit vind je bij NSG XTRA. Van theater tot fotografie: bekijk het aanbod maar eens! Onze school ademt kunst & cultuur. Zo houden we elk jaar met de hele school een XPO, brengen we eens in de drie jaar een grote musical op de planken van de stadsschouwburg in Nijmegen, is er regelmatig een open podium en exposeren leerlingen hun beeldend werk in de aula.

Wat merk je van het bèta-profiel op NSG Groenewoud?

De vakken die bij ons bèta-profiel horen zijn: TNA (techniek en natuurkunde), biologie en wiskunde. Je duikt de theorie in, maar doet vooral ook veel proefjes in de praktijklessen. Zo ontdek je zelf hoe dingen werken.

Creatief denken brengt je verder: dat is ons motto. We bekijken daarom als school hoe we bèta en kunst nóg meer samen kunnen brengen in het ‘bèta-kunstlab’. Zo willen we de laatste ontwikkelingen op het gebied van bèta en kunst onder de aandacht brengen, en onze leerlingen stimuleren om out-of-the-box te denken en met vindingrijke oplossingen te komen. Dat levert spannende en verrassende ontdekkingen op!

Ik heb niet veel met kunst en cultuur. Is NSG Groenewoud dan een leuke school voor mij?

Jazeker wel! Er zijn nog genoeg andere dingen te doen en te beleven bij ons op school. In het magazine NSG NEXT kun je daar alles over lezen. Wij merken ook dat veel leerlingen sommige vakken tóch leuk gaan vinden, en talenten bij zichzelf ontdekken waarvan ze niet wisten dat ze die hadden.

OVER HET VAKKENAANBOD

Op welk niveau krijg je les en wordt er getoetst in de dakpanklassen?

In een vmbo-t/havo-klas krijg je les op havo-niveau. Je krijgt toetsen waarin vmbo-t-lesstof zit maar ook havo-lesstof. In een havo/vwo-klas krijg les op vwo-niveau. Je krijgt toetsen waarin havo-lesstof zit maar ook vwo-lesstof.

Welke talen heb je precies in de onderbouw?

Voor vmbo-t/havo en havo/vwo klassen geldt: We beginnen in leerjaar 1 met Engels en Spaans. In leerjaar 2 wordt Spaans ingeruild voor Frans en komt Duits erbij in plaats van het vak biologie.
Gymnasium klassen hebben natuurlijk het vak GLTC erbij. Dit staat voor Griekse en Latijnse Taal en Cultuur. In de lessentabel is het totaal overzicht terug te lezen.

OVER EXTRA UITDAGING

Welke extra uitdaging bieden jullie binnen de les?

Na de derde klas kun je kiezen voor veel extra’s binnen het rooster. Het hoeft niet, maar het kán wel! Zo word je nog beter in waar je al goed in bent en bereid je je optimaal voor op een vervolgopleiding.

Extra examenvakken
Op NSG Groenewoud kun je eindexamen doen in:

 • Maatschappijwetenschappen
 • Natuur, Leven en Technologie
 • Cambridge English
 • Goethe Deutsch
 • Spaans
 • Muziek
 • Filosofie

Talentopleidingen
Ook kun je bij ons vooropleidingen volgen die je voorbereiden op toelating tot het conservatorium of de kunstacademie.

Pre-University College
In de bovenbouw van het vwo is er de mogelijkheid om mee te doen aan het Pre-University College (PUC). Je woont dan colleges op de Radboud Universiteit bij.

Welke extra activiteiten organiseren jullie buiten de les?

Dat is te veel om op te noemen. Als je op deze link klikt kom je bij het NSG XTRA-programma. Er is van alles te beleven. Waar word jij blij van? Er zit vast iets voor je bij!

OVER BEGELEIDING EN ZORG

Hoe zien zorg, begeleiding en ondersteuning op NSG Groenewoud eruit?

Dit zijn de uitgangspunten van begeleiding en zorg op onze school:

 • Er is aandacht en begeleiding voor iedereen;
 • Een veilige omgeving staat centraal;
 • De mentor is de spil;
 • Is extra ondersteuning of zorg nodig, dan worden die geboden door ons interne zorgteam, waarin alle deskundigen samenwerken.

In deze brochure leest u hoe wij vormgeven aan begeleiding, ondersteuning en zorg.

Mijn kind heeft dyslexie of dyscalculie, wat bieden jullie daarvoor?

NSG Groenewoud heeft specialisten op het gebied van dyslexie en dyscalculie in huis. Zij bieden de steunlessen ‘spelling speciaal’ en ‘rekenen speciaal’ aan voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie.

Ook hebben we een protocol dyslexie. Daarin leest u meer.

Mijn kind heeft extra ondersteuning nodig. Hoe geeft NSG Groenewoud hier vorm aan?

Binnen de school zijn er verschillende initiatieven die hierop aansluiten. De
basisschool of de mentor bespreekt de zorgvraag van de leerling met het zorgteam.

Mogelijke vormen van ondersteuning zijn:
– Gesprekken met leerlingbegeleider;
– Deelname steunklas;
– Deelname bewust omgaan met faalangst (BOF);
– Gesprekken met de begeleider passend onderwijs;
– Ondersteuning vanuit De Overloop: het zorglokaal van de school. Op advies van het zorgteam kunnen leerlingen hier kortdurend ondersteuning krijgen. Het is een veilige plek in de school waar 5 dagen per week een pedagogisch medewerker aanwezig is.

OVER AANMELDEN EN PLAATSING

Hoe kan ik me aanmelden voor jullie school?

Je hebt van je leerkracht uit groep 8 een aanmeldformulier ontvangen.
Als onze school de eerste keus is, hebben wij het aanmeldformulier nodig. Belangrijk is om helder aan te geven voor welk niveau je je inschrijft. Maak daarom goed duidelijk voor welke dakpanklas (vmbo-t/havo of havo/vwo) of gymnasiumklas je gaat.
Let erop dat het formulier op de voor- en achterzijde volledig ingevuld is!

Bij voorkeur het formulier deponeren in de brievenbus van school
(Van Cranenborchstraat 7).
Mocht je het op willen sturen, dan kan dit zonder postzegel naar:
NSG Groenewoud
T.a.v. Leerlingenadministratie
Antwoordnummer 1392
6500 VD  NIJMEGEN

Met welke adviezen kan ik terecht op jullie school? En op welk niveau kom ik dan?

Met een vmbo-t, vmbo-t/havo, havo, havo/vwo en vwo advies kun je je bij ons op school aanmelden.

Met een advies vmbo-t of vmbo-t/havo kom je automatisch in een vmbo-t/havo-brugklas. Er zijn ook leerlingen die hier met een havo-advies voor kiezen, bijvoorbeeld omdat dat past bij hun behoeften en ontwikkeling. Meestal adviseert de leerkracht van groep 8 dit dan ook. Dit moet wel op het aanmeldformulier, dat je van de basisschool krijgt, aangegeven worden.
Met een havo- of havo/vwo-advies kom je in een havo/vwo-brugklas.
Leerlingen met een vwo-advies kunnen kiezen voor een havo/vwo-brugklas óf een gymnasium-brugklas. Ook deze keuze moet vermeld worden op het aanmeldformulier, bij “opmerkingen ouders/verzorgers”.

Mijn kind heeft een havo-advies. Ik twijfel of ik mijn kind moet aanmelden voor een vmbo-t/havo- of havo/vwo-klas. Met wie kan ik hierover overleggen?

Het is goed om dit te bespreken met de leerkracht van de basisschool. Mocht u daarna toch twijfelen, dan kunt u het beste contact opnemen met Sil van Vegchel, afdelingsleider van de brugperiode: (024) 323 44 55.

Is er sprake van loting?

Dat weten wij niet op voorhand. We hebben nu enkele jaren gehad waarbij zich meer leerlingen hadden aangemeld dan wij konden plaatsen. We hebben toen helaas leerlingen uit moeten loten. Of dat dit jaar weer het geval is, kunnen wij niet voorspellen.

Wat gebeurt er na de plaatsing?

Er worden bij de basisschool eerst gegevens opgevraagd. Vervolgens ontvangt je van ons het inschrijfformulier en formulier persoonlijke gegevens. Deze volledig ingevulde formulieren dienen ingeleverd te worden samen met een kopie van het legitimatiebewijs van leerling (let op: paspoort of voor- en achterzijde identiteitskaart).
Bij voorkeur de formulieren deponeren in de brievenbus van school (Van Cranenborchstraat 7).
Mocht je het op willen sturen, dan kan dit zonder postzegel naar:
NSG Groenewoud
T.a.v. Leerlingenadministratie
Antwoordnummer 1392
6500 VD  NIJMEGEN

Kinderen die al een broer of zus op onze school hebben zitten of kinderen van personeelsleden
hebben automatisch recht op een plaats.