Naar menu

Samen maken we de school

Werken op NSG Groenewoud is investeren in de toekomst van de school en van jezelf. Wij hechten sterk aan het principe van ‘samen leren’ en ‘leren op de werkvloer’. Zo willen we als school een krachtige leeromgeving bieden voor leerlingen, docenten en studenten, en de kwaliteit van onderwijs blijven verbeteren.

Vijf pijlers

De vijf pijlers uit ons schoolplan ‘Ruimte voor regie’ vormen de toetssteen voor alles wat we de komende jaren doen en ondernemen. ‘Hoe draagt het bij aan (een van) de pijlers?’ Die vraag zullen we vaak stellen, aan onszelf en aan elkaar.

Kennis

 • opgedane kennis toepassen in nieuwe situaties
 • open staan voor blijven leren
 • betekenisvol leren

Eigen regie

 • doelen stellen en behalen
 • keuzes (leren) maken
 • doorzettingsvermogen hebben

Creativiteit

 • durven, verbeelden en innoveren
 • verbindingen leggen
 • switchen van perspectief
 • out of the box denken en doen

Leer- en werkplezier

 • samen leren, samen werken
 • kunnen relativeren
 • open staan voor anderen
 • luisteren met begrip en empathie
 • commitment tonen

Maatschappelijke betrokkenheid

 • leren, werken en leven met mensen van verschillende achtergronden
 • je inzetten voor de maatschappij
 • duurzaam omgaan met materialen

@voCampus

NSG Groenewoud maakt deel uit van de Stichting @voCampus, een schoolbestuur met
14 scholen voor voortgezet onderwijs in het Rijk van Nijmegen en het Land van Maas en Waal.
Binnen @voCampus werken de scholen samen om binnen onze regio een hoogwaardig
onderwijsaanbod en een duurzaam gezond scholenpalet te realiseren. Hoge kwaliteit,
diversiteit, ruimte voor leerlingen om te kiezen en bereikbaarheid staan centraal in onze
ambitie.

Het College van Bestuur van de stichting @voCampus:
Han Elbers, voorzitter College van Bestuur
Hans Schapenk, lid College van Bestuur

Stichting @voCampus
Meeuwse Acker 20-20, 6546DZ Nijmegen
Postbus: 6618, 6503 GC Nijmegen
Tel: 024-203 77 00
info@vocampus.nl
www.voCampus.nl

De scholen van @voCampus, elk met een eigen cultuur en onderwijsaanbod:
• Canisius College
• Citadel College (locaties Dijkstraat en Griftdijk),
• Dominicus College
• Het Rijks
• Jorismavo
• Kandinsky Molenhoek
• Kandinsky College Nijmegen
• Maaswaal College (locaties Oosterweg en Veenseweg)
• Mondial College (locaties Meeuwse Acker en Leuvensbroek),
• NSG Groenewoud
• Pax Christi College (locaties Pax havo|vwo Pax vmbo en Pax junior)
• Stedelijk Gymnasium Nijmegen
• Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen
• Pontem College