Naar menu

Samen maken we de school

Werken op NSG Groenewoud is investeren in de toekomst van de school en van jezelf. Wij hechten sterk aan het principe van ‘samen leren’ en ‘leren op de werkvloer’. Zo willen we als school een krachtige leeromgeving bieden voor leerlingen, docenten en studenten, en de kwaliteit van onderwijs blijven verbeteren.

Vijf pijlers

De vijf pijlers uit ons schoolplan ‘Ruimte voor regie’ vormen de toetssteen voor alles wat we de komende jaren doen en ondernemen. ‘Hoe draagt het bij aan (een van) de pijlers?’ Die vraag zullen we vaak stellen, aan onszelf en aan elkaar.

Kennis

 • opgedane kennis toepassen in nieuwe situaties
 • open staan voor blijven leren
 • betekenisvol leren

Eigen regie

 • doelen stellen en behalen
 • keuzes (leren) maken
 • doorzettingsvermogen hebben

Creativiteit

 • durven, verbeelden en innoveren
 • verbindingen leggen
 • switchen van perspectief
 • out of the box denken en doen

Leer- en werkplezier

 • samen leren, samen werken
 • kunnen relativeren
 • open staan voor anderen
 • luisteren met begrip en empathie
 • commitment tonen

Maatschappelijke betrokkenheid

 • leren, werken en leven met mensen van verschillende achtergronden
 • je inzetten voor de maatschappij
 • duurzaam omgaan met materialen

Scholengroep

NSG Groenewoud is onderdeel van de Scholengroep Rijk van Nijmegen, een bestuurlijk samenwerkingsverband van scholen voor voortgezet onderwijs in Nijmegen en omgeving. Naast onze school maken de volgende scholen deel uit van de scholengroep:

 • Canisius College
 • Het Rijks VMBO Campus
 • Jorismavo
 • Kandinsky College
 • Kandinsky Molenhoek
 • Pontem College

Via PLANA heb je toegang tot vacatures bij deze scholen en de Scholengroep.