Naar menu

Vind wat je zoekt

In de interactieve Schoolgids 2019-2020 hebben we achtergronden en praktische informatie over onze school op een rij gezet. Onderwijs, begeleiding, praktische informatie: alles komt aan bod.

Schoolgids

Vakanties en vrije dagen

Herfstvakantie 14 t/m 18 okt 2019
Kerstvakantie 23 dec 2019 t/m 3 jan 2020
Extra vrije dag 17 feb 2020
Voorjaarsvakantie 24 t/m 28 feb 2020
Pasen 13 apr 2020
Meivakantie 24 apr t/m 6 mei 2020
Hemelvaart 21 t/m 22 mei 2020
Pinksteren 1 juni 2020
Zomervakantie 13 juli t/m 21 aug 2020

Lestijden

Uur Regulier Verkort
1 8.40 – 9.20 uur 8.40 – 9.15 uur
2-3 9.25 – 10.45 uur 9.20 – 10.20 uur
4-5 11.05 – 12.25 uur 10.35 – 11.35 uur
6-7 12.55 – 14.15 uur 11.55 – 12.55 uur
8 14.30 – 15.10 uur 13.00 – 13.30 uur
9 15.15 – 15.55 uur 13.30 – 14.00 uur

Toetsweken, ouderavonden en 10-minutengesprekken

Agenda

Ruimte voor regie

In ons schoolplan 2018-2022 ‘Ruimte voor regie’ vind je onze bedoeling, kernwaarden, pijlers en werkwijze. Het plan biedt kaders, maar legt de komende jaren niet tot in detail vast. Een bewuste keuze: hiermee geven we leerlingen en medewerkers de ruimte en het vertrouwen om de regie te (leren) nemen.

Schoolplan

Ziekmelden

I.v.m. de corona-crisis dienen ouders hun kind ziek te melden door:

Verlof

Aanvragen verlof

Verlofkaart

Afwezigheidsverklaring

Met vragen over verlof en verzuim kun je terecht bij verzuimcoördinator Irma van de Kamp via                verzuim@nsg-groenewoud.nl of (024) 323 44 55.

Meedenken en -doen?

Begeleiding

De mentor is de eerste en belangrijkste contactpersoon, zowel voor leerlingen als voor ouders. De mentoren kennen hun leerlingen goed en voeren met iedereen gesprekken. Daarnaast hebben ze aandacht voor de sfeer in de groep. Als dat nodig is, coördineren ze extra begeleiding en zorg. Ouders kunnen per mail contact opnemen met de mentor van hun kind.