Naar menu

Vind wat je zoekt

In de interactieve Schoolgids 2020-2021 hebben we achtergronden en praktische informatie over onze school op een rij gezet. Onderwijs, begeleiding, praktische informatie: alles komt aan bod.

Schoolgids

Vakanties en vrije dagen

Herfstvakantie 19 t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 1 januari 2021
Extra vrije dag 8 februari 2021
Voorjaarsvakantie 15 t/m 19 februari 2021
Pasen 5 april 2021
Koningsdag 27 april 2021
Meivakantie 3 t/m 14 mei 2021
Pinksteren 24 mei 2021
Zomervakantie 19 juli t/m 27 augustus 2021

Lestijden

Uur Regulier Verkort
1 8.40 – 9.20 uur 8.40 – 9.15 uur
2-3 9.25 – 10.45 uur 9.20 – 10.20 uur
4-5 11.05 – 12.25 uur 10.35 – 11.35 uur
6-7 12.55 – 14.15 uur 11.55 – 12.55 uur
8 14.30 – 15.10 uur 13.00 – 13.40 uur
9 15.15 – 15.55 uur

Toetsweken, ouderavonden en 10-minutengesprekken

Agenda

Ruimte voor regie

In ons schoolplan 2018-2022 ‘Ruimte voor regie’ vind je onze bedoeling, kernwaarden, pijlers en werkwijze. Het plan biedt kaders, maar legt de komende jaren niet tot in detail vast. Een bewuste keuze: hiermee geven we leerlingen en medewerkers de ruimte en het vertrouwen om de regie te (leren) nemen.

Schoolplan

Ziekmelden

I.v.m. de corona-crisis dienen ouders hun kind ziek te melden door:

Verlof

Aanvragen verlof

Verlofkaart

Afwezigheidsverklaring

Met vragen over verlof en verzuim kun je terecht bij verzuimcoördinator Irma van de Kamp via                verzuim@nsg-groenewoud.nl of (024) 323 44 55.

Meedenken en -doen?

Begeleiding

De mentor is de eerste en belangrijkste contactpersoon, zowel voor leerlingen als voor ouders. De mentoren kennen hun leerlingen goed en voeren met iedereen gesprekken. Daarnaast hebben ze aandacht voor de sfeer in de groep. Als dat nodig is, coördineren ze extra begeleiding en zorg. Ouders kunnen per mail contact opnemen met de mentor van hun kind. Bekijk voor meer informatie omtrent zorg en begeleiding onderstaande brochure “aandacht voor uw kind”, voorheen heette dit het schoolondersteuningsplan.