Naar menu

Voor leerlingen door leerlingen

Jouw mening telt

Op NSG Groenewoud denken leerlingen actief mee over de gang van zaken op school en geven hierover hun mening. Als leerlingenraad spreken we namens alle leerlingen met de schoolleiding. Werkelijk alles is op onze school bespreekbaar! Wil jij als leerling iets op de agenda? Heb jij een kwestie waarvan jij vindt dat die besproken moet worden? Geef dat aan ons door en wij doen de rest.

In gesprek

Als leerlingenraad vergaderen we regelmatig met de directie. Daarnaast vinden er ook regelmatig updategesprekjes plaats tussen de voorzitter van de leerlingenraad en onze rector: Sanne Verhagen. De onderwerpen die in deze gesprekken aan bod komen zijn net zo divers als de leerlingen op NSG Groenewoud. Zo kan er gesproken worden over studiedruk en schoolregels, maar ook over het schoolfeest of het keuzerooster. Want, zoals al gezegd, alles is op NSG Groenewoud bespreekbaar!

Meedoen?

Wil je je actief inzetten voor de belangen van leerlingen op NSG Groenewoud? Stuur dan voor meer informatie een e-mail naar de leerlingenraad of naar onze begeleider Lotte van Oort.

De leerlingenraad 2023-2024 bestaat uit:

 • Ingrid Petit Caicedo
 • Anouschka Eijgelaar
 • Gabriella Muayad
 • Aniek van Kampen
 • Indra Komdeur
 • Liam van Tongeren
 • Max Breuker
 • Florianne Bagchus
 • Merit Schlebos
 • Camilia Kerkri
 • Ralf Gerritse
 • Kiki Oorschot

Leerlingen­statuut

Als leerlingenraad houden we het leerlingenstatuut actueel. Hierin staan de rechten en plichten van alle leerlingen vermeld, zoals regelingen rondom te laat komen, proefwerkplanning, cijfers, etc.

Vier onderwerpen moeten in ieder geval in het leerlingenstatuut geregeld zijn:

 • wat de schoolregels zijn;
 • hoe de school met geschillen tussen bijvoorbeeld docenten en leerlingen omgaat;
 • hoe de school de gegevens van de individuele leerling beschermt (‘privacyregeling’);
 • hoe de school de kwaliteit van het onderwijs bewaakt.

Ken jij jouw plichten én rechten? Je vindt ze in het leerlingenstatuut