Jaaragenda

 • Juli 2017
  • 15 jul t/m 27 aug Zomervakantie
 • Augustus 2017
  • 15 jul t/m 27 aug Zomervakantie
  • 28 aug Inleveren taken en herexamens 09:00
  • 29 aug Start schooljaar 12:45
  • 30 aug Start lessen 08:40
 • September 2017
  • 4 sep Schoolfotograaf B1/B2 08:45 - 16:00
  • 7 sep Schoolfotograaf B2 en hoger 08:45 - 16:15
  • 12 sep T-team ouders 15:30
  • 13 sep Ouderavond T3 19:30 - 21:00
  • 18 sep Ouderavond B1 19:30 - 21:00
  • 19 sep Ouderavond B2 19:30 - 21:00
  • 20 sep Ouderavond H3 19:30 - 21:00
  • 21 sep Ouderavond V3 19:30 - 21:00
  • 25 sep Ouderavond T4 19:30 - 21:00
  • 26 sep Scholingsdag personeel Scholengroep Rijk van Nijmegen
  • 27 sep Ouderavond H4 19:30 - 21:00
  • 27 sep Ouderavond V5 19:30 - 21:00
  • 27 sep V5 met CKV/KCV- Excursie Eye Film Instituut Amsterdam
  • 28 sep Ouderavond H5 19:30 - 21:00
  • 28 sep Ouderavond V6 19:30 - 21:00
 • Oktober 2017
  • 1 okt Instapdag opleiding tot schipper zeilkamp
  • 2 okt Ouderavond V4 19:30 - 21:00
  • 3 okt T-team ouders 15:30
  • 6 okt NIMMA Fest 16:00 - 22:00
  • 9 okt t/m 13 okt B1 Technovium
  • 11 okt t/m 13 okt Londenreis T3
  • 11 okt t/m 13 okt T4 – toetsdriedaagse
  • 11 okt t/m 13 okt NSG-dagen
  • 11 okt t/m 13 okt H5/V6 – PWS-dagen
  • 11 okt H4 – voorbereidingsdag CKV-excursie Den Haag
  • 11 okt H4/H5 mentor/ouder contact 15:30 - 17:00
  • 12 okt H4 – CKV-excursie Den Haag
  • 13 okt H4 – terugkomdag CKV-excursie Den Haag
  • 16 okt t/m 23 okt Herfstvakantie
  • 27 okt B1 / B2 – Activiteitenavond 19:00 - 21:00
 • November 2017
  • 7 nov T3 / T4 – MBO-avond – Kandinsky College 19:00 - 22:00
  • 7 nov Mentorspreekuur 18:00 - 21:00
  • 8 nov Mentorspreekuur 18:00 - 21:00
  • 10 nov Uitvoering Zznobbissimo 20:00
  • 14 nov T-team ouders 15:30
  • 15 nov H4/H5 mentor/ouder contact 15:30 - 17:00
  • 15 nov t/m 17 nov Toetsvrije dag
  • 15 nov H4/H5 Oudercontact 15:30 - 17:00
  • 20 nov t/m 24 nov Toetsweek
  • 20 nov T4 – Start inschrijven “Kiezen op maat (KOM)”
  • 21 nov H5 + V6 – Cambridge Engels – mondeling
  • 27 nov Extra toetsdag bovenbouw
  • 28 nov H5 – Cambridge Engels – schriftelijk examen
  • 29 nov V6 – Cambridge Engels – schriftelijk examen
  • 29 nov T4 – CKV-presentatieavond 19:30
  • 29 nov H5 met geschiedenis: excursie Vught 11:30
  • 30 nov B2K en B2L: Bezoek Valkhofmuseum 12:45 - 16:05
 • December 2017
  • 1 dec Terugkombijeenkomst eindexamenleerlingen 2015-2016 15:00 - 18:00
  • 5 dec t/m 6 dec Rapportuitreiking
  • 5 dec Rapportuitreiking
  • 6 dec H4 – kunst- en cultuurroute
  • 7 dec T3 / T4 + bovenbouw – deadline intekenen herkansingen 13:00
  • 8 dec Paarse vrijdag
  • 10 dec Zondag repetitie Aladdin
  • 11 dec Deadline intekenen 10-minutengesprekken 10:00
  • 11 dec Rapportvergaderingen 13:45
  • 12 dec Rapportvergaderingen 13:45
  • 12 dec T3 + T4 – Beroepenavond SSGN 19:00 - 21:30
  • 12 dec T3/T4 – afronden PWS
  • 13 dec Rapportvergaderingen 13:45
  • 13 dec Informatie-avond Afrika-reis schooljaar 2018-2019 20:00 - 22:00
  • 15 dec T3 (met Frans) – Excursie Luik
  • 15 dec H3-V3 – Excursie Keulen / Luik
  • 15 dec V4 (gymnasium) – Keulen
  • 18 dec 10-minutengesprekken 18:30
  • 18 dec T3 + T4 – Herkansingen 08:30 - 10:30
  • 18 dec Herkansingen bovenbouw 08:30 - 16:30
  • 18 dec T3 – Film LUX 11:00
  • 19 dec T-team ouders 15:30
  • 19 dec 10-minutengesprekken 18:30
  • 20 dec B1 – bezoek Waalboog
  • 20 dec H5: Debatdag 08:45 - 12:20
  • 21 dec B2 – Mantelzorgproject (onder voorbehoud)
  • 21 dec T4 – Keulenreis
  • 21 dec V6 met filosofie/geschiedenis – Holocaustproject, excursie Joods Amsterdam
  • 21 dec H5: Debatdag 08:45 - 12:20
  • 21 dec Kerstactiviteiten per klas (behalve B1/B2) 14:25
  • 22 dec Lessen volgens rooster (behalve B1/B2) 08:45 - 11:30
  • 22 dec B1/B2 lessen volgens rooster 08:45 - 10:20
  • 22 dec B1/B2 kerstactiviteit per klas 10:45 - 11:45
  • 25 dec t/m 5 jan Kerstvakantie
 • Januari 2018
  • 25 dec t/m 5 jan Kerstvakantie
  • 8 jan Nieuwjaarsborrel personeel 16:00
  • 8 jan T4: start plusprogramma wiskunde
  • 9 jan t/m 22 jan Rekentoetsen 2F + 3F
  • 9 jan Informatieavond Keuzerooster 19:30 - 21:00
  • 10 jan Informatieavond Keuzerooster 19:30 - 21:00
  • 15 jan Avondmarkt NSG 18:30 - 21:00
  • 15 jan B2 TH: Start decaanlessen
  • 15 jan Verkort rooster t/m 7e uur (13:20u) 08:40 - 13:20
  • 16 jan T3: interessetest
  • 17 jan V5: Kunst- en cultuurroute
  • 17 jan t/m 19 jan Rekentoets ER
  • 18 jan Voorstelling Aladdin (Schouwburg Nijmegen) 20:00
  • 19 jan Voorstelling Aladdin (Schouwburg Nijmegen 20:00
  • 20 jan Voorstelling Aladdin (Schouwburg Nijmegen) 14:00
  • 20 jan Voorstelling Aladdin (Schouwburg Nijmegen) 20:00
  • 22 jan Voorlichting Vooropleiding Conservatorium 19:00 - 20:00
  • 22 jan Voorspeelavond VOC (Vooropleiding Conservatorium) 20:00 - 22:00
  • 24 jan t/m 28 jan Skikamp 3e klassen
  • 29 jan t/m 2 feb Toetsweek (alleen examenklassen)
  • 31 jan H3: HAN-profielkeuzedag 09:00 - 14:15
 • Februari 2018
  • 29 jan t/m 2 feb Toetsweek (alleen examenklassen)
  • 1 feb HBO/WO-avond HAN 18:30 - 22:00
  • 2 feb H5/V6: muziekrepetitie Ereprijs
  • 5 feb t/m 6 feb T3: lessen alcohol en drugs
  • 5 feb V3 – voorlichting nieuwe vakken 14:30 - 15:15
  • 6 feb T3: afsluiting project “Start je eigen bedrijf”
  • 6 feb V4/V5/V6 – speeddate avond
  • 8 feb Moderne Vreemde Talen: examentraining 09:30 - 17:00
  • 12 feb t/m 16 feb Voorjaarsvakantie
  • 21 feb H4/H5 mentor/ouder contact 15:30 - 17:00
  • 21 feb Lessen t/m 4e uur (12:20). Daarna vervallen de lessen. 08:40 - 12:20
  • 21 feb Kennismakingsmiddag nieuwe brugklasleerlingen 14:00 - 16:00
  • 23 feb Verkort rooster t/m 7e uur (13:20) 08:40 - 13:20
  • 24 feb OPEN DAG 10:00 - 15:00
  • 26 feb Ouderavond B2 T/H – voorlichting afdelingskeuze 19:30
  • 27 feb Ouderavond B2 H/V – voorlichting afdelingskeuze 19:30
  • 27 feb t/m 28 feb Havo-3: PPO-dagen
  • 27 feb V3 met geschiedenis: excursie Overloon 10:30
  • 28 feb T3: Kunst- en Cultuurroute
 • Maart 2018
  • 1 mrt T3A – keuzegesprekken decanaat
  • 6 mrt T-team ouders 15:30
  • 6 mrt t/m 19 mrt Rekentoetsen 2F + 3F 6 t/m 19 maart
  • 6 mrt H3 Profielkeuzeavond 20:00
  • 7 mrt t/m 9 mrt Toetsvrije dag
  • 7 mrt V3 Profielkeuzeavond 20:00
  • 8 mrt Conferentie Platform VO-HO 2017-2018 14:30 - 18:00
  • 12 mrt t/m 16 mrt Toetsweek
  • 15 mrt Kangoeroewedstrijd (wiskunde)
  • 16 mrt Schoolfeest “De Linde”
  • 16 mrt Rekentoets ER
  • 17 mrt Uitvoering Ereprijs 20:00
  • 19 mrt t/m 23 mrt Doorstroomweek T4 (t/m 23-3-2018)
  • 19 mrt Extra toetsdag
  • 19 mrt T4 voorlichting doorstroming naar H4 20:00
  • 20 mrt V5 PWS-workshop 1 11:30 - 12:20
  • 20 mrt t/m 24 mrt H4/H5 – project burgerschap (t/m 24 maart)
  • 20 mrt V4 – Werkenrode-school op bezoek 09:00 - 12:00
  • 21 mrt H4/H5 mentor/ouder contact 15:30 - 17:00
  • 21 mrt H4 PWS-workshop 1 11:30 - 12:20
  • 21 mrt H4/H5 – oudercontact 15:30
  • 22 mrt V5 + V6 PWS markt 19:30
  • 23 mrt B2 Rapportuitreiking
  • 23 mrt T4 aanmelding doorstroming naar T4
  • 26 mrt H5 + V6 Fiets-/wandelexcursie AKN 12:30 - 16:05
  • 27 mrt Rapportuitreiking
  • 29 mrt T3/T4 deadline intekenen herkansingen/herexamens MAS 13:00
  • 29 mrt H4/H5/V4/V5/V6 deadline intekenen herkansingen/herexamens WID 13:00
  • 30 mrt T4 Einde meeloopdagen KOM
 • April 2018
  • 2 apr Tweede Paasdag
  • 3 apr Deadline intekenen 10-minutengesprekken 10:00
  • 3 apr t/m 5 apr Rapportvergaderingen 13:45 - 17:00
  • 3 apr V5 PWS-workshop 2 11:30 - 12:20
  • 4 apr H4 PWS-workshop 2 11:30 - 12:20
  • 5 apr V6 voorbereidingsavond Krakaureis 20:00
  • 6 apr T3 + T4 Herkansingen 08:30 - 10:30
  • 6 apr Bovenbouw: herkansingen 08:30 - 16:00
  • 9 apr t/m 13 apr Regenboogweek
  • 9 apr T3: Start plusprogramma Engels en economie
  • 9 apr T4: herexamen MAS 08:45
  • 9 apr H5 + V6 herexamen WID 08:45
  • 9 apr V4 + H4 met AKN: fietsexcursie 12:30 - 16:30
  • 9 apr t/m 20 mei H4 + V5: project Verlichting / Wetenschappelijke Revolutie
  • 9 apr H4-V5 Informatie-avond Parijs-reis 19:30 - 21:00
  • 10 apr T-team ouders 15:30
  • 10 apr t/m 12 apr B1 (h/v): archiefbezoek
  • 10 apr T3 + V3: Theater AanZ
  • 10 apr B1/B2: Informatieavond Ardennenkamp 20:00
  • 11 apr H4/H5 mentor/ouder contact 15:30 - 17:00
  • 11 apr H4/H5 Oudercontact 15:30
  • 11 apr B1 Presentatieavond Edufictie 19:00 - 21:00
  • 12 apr B2: Girlsday
  • 12 apr B2 H/V: voorlichting doorstroming naar T3 10:40
  • 12 apr B2: prognosegesprekken 15:30 - 17:30
  • 13 apr Regionale voorronde Shell schoolhockey
  • 13 apr V4: Radboud Try-out 12:45 - 15:30
  • 13 apr T4 + H5 + V6: Galadiner
  • 16 apr t/m 17 apr 10-minutengesprekken 18:30 - 21:30
  • 16 apr t/m 20 apr Actieweek leerlingenraad
  • 17 apr T4 + H5 + V6: controleren en accorderen SE-cijfers 10:45
  • 18 apr Regionale voorronde Olympic Moves
  • 18 apr B2 Prognosegesprekken 18:30 - 21:30
  • 18 apr t/m 22 apr V6: Krakaureis
  • 19 apr B2 + T3 + H3 + V3: decanenspreekuur 13:00 - 19:00
  • 19 apr Theorie-avond zeilkampen 19:00 - 22:15
  • 20 apr t/m 22 apr B1/B2: Ardennenkamp
  • 23 apr t/m 25 apr T4 + H5 + V6: examentraining
  • 23 apr H3: Theater AanZ
  • 23 apr t/m 25 apr V3: Cross Your Borders
  • 23 apr t/m 26 apr H4 + V5: Reizen -> Rome, Madrid/Salamanca, Berlijn, Londen, Parijs
  • 23 apr t/m 26 apr H4 (achterblijvers): Rotterdam, CKV-project
  • 23 apr t/m 26 apr V5 (achterblijvers): eigenprogramma
  • 24 apr t/m 25 apr B1 T/H: archiefbezoek
  • 24 apr T3/H3/V3: definitieve profielkeuze 12:30
  • 25 apr PWS Draait Door 19:30
  • 26 apr T4 + H5 + V6: Efteling
  • 27 apr t/m 11 mei Meivakantie
  • 27 apr Koningsdag
 • Mei 2018
  • 9 apr t/m 20 mei H4 + V5: project Verlichting / Wetenschappelijke Revolutie
  • 27 apr t/m 11 mei Meivakantie
  • 10 mei t/m 13 mei Trainingsweekend nieuwe schippers zeilkamp
  • 14 mei t/m 29 mei Centraal Examen (1e tijdvak)
  • 18 mei Landelijke finale Shell schoolhockey
  • 21 mei Tweede Pinksterdag
  • 22 mei T-team ouders 15:30
  • 22 mei H4: AOP-dag
  • 23 mei H4/H5 mentor/ouder contact 15:30 - 17:00
  • 23 mei B2: schrijversbezoek
  • 23 mei H4/H5: Oudercontact 15:30 - 17:00
  • 24 mei T4: BBQ 18:00
  • 25 mei Voorbereidingsavond nieuwe schippers zeilkamp
  • 28 mei B2: Muziektheater 17:00 - 21:30
  • 28 mei t/m 29 mei B2: Muziektheater 17:00 - 21:30
  • 29 mei Extra toetsdag rekentoets 3F (vwo)
  • 29 mei B2: Muziektheater 17:00 - 21:30
  • 29 mei Extra toetsdag rekentoets 3F (vwo)
  • 30 mei t/m 11 jun Rekentoets 2F + 3F
  • 30 mei B2 – Muziektheater 17:00 - 21:30
  • 31 mei B2: Muziektheater 17:00 - 21:30
 • Juni 2018
  • 30 mei t/m 11 jun Rekentoets 2F + 3F
  • 1 jun V3 + V5 (gym): Xanten
  • 7 jun t/m 8 jun Rekentoets ER
  • 7 jun NSG Movie Awards
  • 8 jun Landelijke finale Olympic Moves
  • 11 jun t/m 12 jun Begroetingsavond nieuwe brugklasleerlingen
  • 12 jun B2: Sportdag
  • 13 jun Uitslag Centraal Examen (eerste tijdvak)
  • 13 jun Ontvangs examenleerlingen T4, H5, V6 16:30
  • 14 jun T4 ontvangst examenleerlingen plus intekening herexamens 09:45
  • 14 jun H5 + V6 ontvangst examenleerlingen plus intekening herexamens 10:45
  • 14 jun Slotavond Klankbordgroepen
  • 18 jun t/m 21 jun Centraal Examen (tweede tijdvak)
  • 18 jun t/m 19 jun Toetsvrije dag
  • 19 jun T-team ouders
  • 20 jun t/m 27 jun Toetsweek
  • 26 jun T-team oudercontact 15:30 - 17:00
  • 28 jun B1: Brugklasconcert
  • 28 jun T3 + V3 Atletiekdag (ochtend)
  • 28 jun H3 Atletiekdag (middag)
  • 28 jun t/m 29 jun H4 + V5: PWS-dag
  • 29 jun Uitslag Centraal Examen (tweede tijdvak)
  • 29 jun T3: inhaaldag
  • 29 jun V4: Watersportdag
  • 30 jun t/m 6 jul Zeilkamp
 • Juli 2018
  • 30 jun t/m 6 jul Zeilkamp
  • 2 jul Uitslaguur toetsweek 08:45 - 09:45
  • 2 jul Diploma-uitreiking havo 19:30
  • 3 jul t/m 5 jul H4/H5 mentor/ouder-contact (nav bevorderingsvergadering) 15:30 - 17:00
  • 3 jul Diploma-uitreiking vwo 15:30
  • 3 jul t/m 4 jul Rapportvergaderingen
  • 4 jul Diploma-uitreiking vmbo-t 19:30
  • 4 jul Inleveren schoolboeken Iddink
  • 5 jul Rapportuitreiking 10:00
  • 9 jul t/m 17 aug Zomervakantie
 • Augustus 2018
  • 9 jul t/m 17 aug Zomervakantie
 • Oktober 2018
  • 23 okt T3 aanmelding plusprogramma