Jaaragenda

 • September 2016
  • 5 sep Ouderavond Afrika-expeditie 19:30
  • 15 sep t/m 7 okt Inschrijving musical (tot en met 7 oktober) 20:00
  • 15 sep Kick-off musical 19:30
  • 19 sep Ouderavond B2 19:30
  • 19 sep Ouderavond T3 19:30
  • 20 sep Ouderavond V3 19:30
  • 21 sep Ouderavond T4 19:30
  • 22 sep Ouderavond V4 20:00
  • 22 sep Ouderavond H3 20:00
  • 23 sep Les Afrika-expeditie 15:30
  • 23 sep Wiskundetoernooi RUN
  • 26 sep Ouderavond Afrika-expeditie 19:30
  • 26 sep Ouderavond B1 19:30
  • 28 sep V5 + V6: Excursie Maatschappij Wetenschappen
  • 29 sep Ouderavond V5/V6 (eerste helft mentoren) 20:00
 • Oktober 2016
  • 15 sep t/m 7 okt Inschrijving musical (tot en met 7 oktober) 20:00
  • 4 okt Ouderavond V5/V6 (tweede helft mentoren) 20:00
  • 5 okt Ouderavond H4/H5 (eerste deel) 20:00
  • 6 okt Ouderavond H4/H5 (tweede deel) 20:00
  • 7 okt B1: Einde selectievrije periode
  • 11 okt T-team oudergesprekken 15:30
  • 11 okt T3 + T4: Intekenen MBO-avond
  • 11 okt V5: CKV-excursie Eye Instituut
  • 11 okt V5: KCV-excursie Amsterdam
  • 14 okt t/m 30 okt Afrika-expeditie
  • 14 okt H5 + V6: Deadline aanmelding Cambridge-examens
  • 17 okt V6: Lezing Amerikaanse verkiezingen 09:30 - 11:30
  • 17 okt V6: Lezing Amerikaanse verkiezingen 10:45 - 12:20
  • 18 okt H5: Finale Poetry Slam 14:30
  • 19 okt t/m 21 okt Londenreis T3
  • 19 okt t/m 21 okt H5 + V6: PWS-dag
  • 19 okt t/m 21 okt Verkort rooster
  • 19 okt t/m 20 okt Inpakmiddag verhuizing
  • 19 okt H4: CKV-excursie België
  • 20 okt Inpakmiddag verhuizing
  • 20 okt t/m 21 okt T4: toetsdag
  • 21 okt H4: CKV projectdag
  • 22 okt t/m 6 nov Herfstvakantie
 • November 2016
  • 22 okt t/m 6 nov Herfstvakantie
  • 7 nov Kennismakingsdag nieuwe gebouw
  • 10 nov t/m 11 nov Musical Audities – spel en zang 09:00 - 18:00
  • 15 nov H5 + V6: Deadline inleveren definitieve versie PWS
  • 15 nov t/m 16 nov B1 + B2: mentorspreekuur 18:30
  • 15 nov t/m 16 nov H3 + V3: mentorspreekuur 18:30
  • 15 nov MBO-avond (Kandinsky College) 19:00 - 22:00
  • 16 nov H4, H5, V4, V5, V6: mentorspreekuur 18:30
  • 17 nov t/m 18 nov Toetsvrije dag
  • 17 nov Musical Audities Dans 19:00 - 21:30
  • 21 nov t/m 25 nov Toetsweek 1
  • 21 nov Docenten kunstvakken/lop/bèta – studiemiddag differentiatie en ict 14:15 - 17:03
  • 21 nov Sectie Moderne Vreemde Talen – studiemiddag ICT en differentiatie 13:00 - 16:00
  • 21 nov T4: Start inschrijving KOM
  • 22 nov Werkmiddag vmbo mentoren B1/B2th/T3/T4 + vakdocenten 14:30 - 17:30
  • 26 nov Sinterklaasfeest (klein)kinderen personeel
  • 28 nov t/m 2 dec Actieweek leerlingenraad
  • 28 nov T4: start meeloopdagen KOM
  • 29 nov Ouderavond Mindsets havo/vwo 19:45
  • 29 nov T-team oudergesprekken 15:30
  • 29 nov H5: Cambridge-examens
  • 30 nov V6: Cambridge-examens
  • 30 nov H4: Cultuurdag (K+C-route)
 • December 2016
  • 28 nov t/m 2 dec Actieweek leerlingenraad
  • 1 dec Repetitie musical – alle disciplines 19:00 - 20:00
  • 2 dec Klassieke Muziekavond 20:00
  • 2 dec Chocoladeletteractie
  • 5 dec Deadline inleveren cijfers 09:00
  • 5 dec B1: Afname SVL in week 49 en 51
  • 5 dec Deadline inleveren cijfers onder-/bovenbouw
  • 6 dec Rapportuitreiking
  • 7 dec T4: presentatieavond KV1 19:30 - 21:00
  • 7 dec H5 (Gsn): Excursie Vught 11:30
  • 7 dec V5: Cultuurdag
  • 8 dec Repetitie Musical 19:00
  • 8 dec T3, T4 + bovenbouw: deadline intekenen herkansingen 13:00
  • 12 dec t/m 14 dec Rapportvergaderingen 13:45
  • 12 dec Deadline intekenen 10-minutengesprekken 10:00
  • 13 dec T3/T4: Beroepenavond (SSGN) 19:00 - 21:30
  • 15 dec Repetitie Musical 19:00 - 21:00
  • 19 dec t/m 20 dec 10-minutengesprekken 18:30
  • 19 dec T3: Filmbezoek 11:00
  • 19 dec Bovenbouw: Herkansingen 08:30 - 16:30
  • 19 dec T3 + T4: Herkansingen 08:30 - 10:30
  • 19 dec B1: Afname SVL in week 49 en 51
  • 19 dec Herkansingen
  • 20 dec H5: Debatdag
  • 21 dec B1: Bezoek Waalboog 10:40 - 12:20
  • 22 dec Repetitie Musical 19:00 - 21:00
  • 22 dec Kerstactiviteiten per klas 13:35
  • 22 dec V6: Holocaust project Amsterdam 09:30
  • 22 dec T4: Keulenreis
  • 23 dec Kerstviering personeel – alle lessen vervallen Hele dag
  • 24 dec t/m 8 jan Kerstvakantie
 • Januari 2017
  • 24 dec t/m 8 jan Kerstvakantie
  • 9 jan Start decaanlessen B2th
  • 9 jan Start plusprogramma T4 wiskunde
  • 9 jan Personeelsbijeenkomst – lessen vervallen na 5e uur 14:00
  • 11 jan Deadline invoeren cijfers herkansingen T3/T4/bovenbouw 09:00
  • 12 jan Repetitie Musical 19:00
  • 16 jan t/m 20 jan Project Nijmegen – Gaziantep
  • 16 jan Avondmarkt bij Kandinsky College 18:30
  • 17 jan T3: Beurs project ondernemerschap 18:30 - 20:00
  • 17 jan Avondmarkt bij Karel de Grote College 18:30
  • 18 jan t/m 19 jan Rekentoets ER
  • 18 jan Avondmarkt bij SSGN 18:30
  • 19 jan Repetitie Musical 19:00
  • 20 jan Voorlichtingsavond Vooropleiding Conservatorium (VOC) 19:00 - 20:00
  • 20 jan Voorspeelavond Vooropleiding Conservatorium 20:00 - 22:30
  • 20 jan H5 + V6: deadline eindgesprek en eindbeoordeling PWS
  • 23 jan t/m 27 jan Toetsweek 2a (alleen examenklassen)
  • 23 jan Avondmarkt bij Mondial College 18:30
  • 23 jan V6: Luistertoets Duits
  • 23 jan H5: Luistertoets Frans
  • 24 jan V6: Luistertoets Engels
  • 25 jan t/m 29 jan Skikamp 3e klassen
  • 25 jan Avondmarkt bij havo Notre Dame des Anges 18:30
  • 25 jan V6: Luistertoets Frans
  • 25 jan H5: Luistertoets Engels
  • 25 jan Avondmarkt bij Maaswaal College 18:30
  • 30 jan Avondmarkt bij Stedelijk Gymnasium 18:30
  • 30 jan T3: Start lessen alcohol en drugs
  • 31 jan H3: HAN-profielkeuzedag 09:00 - 14:15
  • 31 jan Avondmarkt bij Citadel College
 • Februari 2017
  • 1 feb Avondmarkt bij Montessori College (Kwakkenberg) 18:30
  • 1 feb H3: PPO
  • 2 feb Repetitie Musical 19:00
  • 2 feb H3: PPO + voorlichtingsrondes nieuwe vakken
  • 2 feb VHON (= HBO/WO-avond op de HAN)
  • 2 feb B2: Voorlichting Spaans
  • 3 feb H3: PPO
  • 3 feb H5 + V6 muziek: Repetitie Ereprijs
  • 7 feb T4: inleveren SWS (voorlopige versie)
  • 8 feb H3: Excursie Overloon 10:30
  • 9 feb t/m 10 feb Opening nieuwe gebouw / EXPO
  • 9 feb T3C: Keuzegesprekken decanaat
  • 10 feb t/m 23 feb Rekentoetsen 2F + 3F
  • 13 feb T3: aanmelding plusprogramma
  • 14 feb V3: Profielkeuzeavond 19:30
  • 15 feb Kennismakingsmiddag nieuwe brugklassers
  • 16 feb Repetitie Musical 19:00
  • 16 feb V3: Excursie Overloon 10:30
  • 16 feb T3B: Keuzegesprekken decanaat
  • 17 feb Vanaf 12:20 vervallen de lessen i.v.m. voorbereidingen Open Dag 12:20
  • 17 feb H5 + V6: verlengd PWS-traject: deadline inleveren herziene versie
  • 18 feb Open Dag 10:00 - 15:00
  • 20 feb Vooropleiding Conservatorium – ouder-/leerlingspreekuur 19:30 - 21:00
  • 21 feb T3 Frans: Excursie Luik
  • 21 feb H3/V3: Excursie Luik/Keulen
  • 21 feb t/m 23 feb H5 geschiedenis: Archiefbezoek
  • 25 feb t/m 5 mrt Voorjaarsvakantie
 • Maart 2017
  • 25 feb t/m 5 mrt Voorjaarsvakantie
  • 13 mrt t/m 17 mrt Toetsweek 2b
  • 23 mrt Docenten B1/B2: ICE scholing 13:45 - 16:45
  • 27 mrt Deadline cijfers inleveren onder- en bovenbouw 09:00
  • 28 mrt t/m 29 mrt Rapportuitreiking
  • 30 mrt Deadline inschrijven herexamens 13:00
  • 30 mrt Deadline inschrijven herkansingen 13:00
  • 31 mrt t/m 1 apr Schoolfeest (alle jaarlagen) – locatie Billabong 20:00 - 00:30
 • April 2017
  • 31 mrt t/m 1 apr Schoolfeest (alle jaarlagen) – locatie Billabong 20:00 - 00:30
  • 3 apr t/m 5 apr Rapportvergaderingen 13:45
  • 6 apr Herkansingen
  • 7 apr Herexamens
  • 10 apr t/m 11 apr 10-minutengesprekken
  • 13 apr Controle SE-cijfers
  • 16 apr t/m 17 apr Pasen
  • 21 apr Laatste lesdag examenklassen
  • 22 apr t/m 30 apr Meivakantie
 • Mei 2017
  • 5 mei 5 mei – vrije dag
  • 10 mei t/m 24 mei Centraal Examen – 1e tijdvak
  • 22 mei B1: Theater aan Zet
  • 23 mei T4: BBQ 18:00 - 20:00
  • 25 mei t/m 26 mei Hemelvaartsdag + extra vrije dag
  • 31 mei t/m 1 jun Zip Your Lip (ZYL) 20:00
 • Juni 2017
  • 31 mei t/m 1 jun Zip Your Lip (ZYL) 20:00
  • 1 jun NSG Movie Awards (NMA’s) in LUX, programma onderbouw 16:00 - 18:00
  • 1 jun NSG Movie Awards (NMA’s) in LUX, programma bovenbouw 19:30 - 21:30
  • 4 jun t/m 5 jun Pinksteren
  • 6 jun Begroetingsavond nieuwe brugklassers 19:30 - 21:00
  • 7 jun Begroetingsavond nieuwe brugklassers 19:30 - 21:00
  • 13 jun B2: Eindpresentatie film en theater 17:00 - 22:00
  • 14 jun Uitslag Centraal Examen 1e tijdvak
  • 14 jun B2: Eindpresentatie film en theater 17:00 - 22:00
  • 15 jun T4, H5, V6: ontvangst examenleerlingen 10:45
  • 15 jun B2: Eindpresentatie film en theater 17:00 - 22:00
  • 19 jun t/m 22 jun Centraal Examen – 2e tijdvak
  • 28 jun t/m 5 jul Toetsweek 3
  • 30 jun Uitslag Centraal Examen – 2e tijdvak
 • Juli 2017
  • 28 jun t/m 5 jul Toetsweek 3
  • 4 jul Diploma-uitreiking VWO (2 sessies) 16:00 - 22:00
  • 5 jul Diploma-uitreiking VMBO-T 19:00 - 23:00
  • 6 jul Diploma-uitreiking HAVO (2 sessies) 15:30 - 23:00
  • 7 jul V4: Watersportdag
  • 10 jul Deadline inleveren cijfers onder-/bovenbouw 10:00
  • 11 jul t/m 12 jul Rapportvergaderingen
  • 11 jul Inleveren schoolboeken Iddink 08:00 - 16:00
  • 13 jul Controle SE-cijfers 10:00
  • 13 jul Rapportuitreiking
  • 15 jul t/m 27 aug Zomervakantie
 • Augustus 2017
  • 15 jul t/m 27 aug Zomervakantie