Jaaragenda

 • Juli 2017
  • 15 jul t/m 27 aug Zomervakantie
 • Augustus 2017
  • 15 jul t/m 27 aug Zomervakantie
  • 28 aug Inleveren taken en herexamens 09:00
  • 29 aug Start schooljaar 12:45
  • 30 aug Start lessen 08:40
 • September 2017
  • 4 sep Schoolfotograaf B1/B2 08:45 - 16:00
  • 7 sep Schoolfotograaf B2 en hoger 08:45 - 16:15
  • 12 sep T-team ouders 15:30
  • 13 sep Ouderavond T3 19:30 - 21:00
  • 18 sep Ouderavond B1 19:30 - 21:00
  • 19 sep Ouderavond B2 19:30 - 21:00
  • 20 sep Ouderavond H3 19:30 - 21:00
  • 21 sep Ouderavond V3 19:30 - 21:00
  • 25 sep Ouderavond T4 19:30 - 21:00
  • 26 sep Scholingsdag personeel Scholengroep Rijk van Nijmegen
  • 27 sep Ouderavond H4 19:30 - 21:00
  • 27 sep Ouderavond V5 19:30 - 21:00
  • 27 sep V5 met CKV/KCV- Excursie Eye Film Instituut Amsterdam
  • 28 sep Ouderavond H5 19:30 - 21:00
  • 28 sep Ouderavond V6 19:30 - 21:00
 • Oktober 2017
  • 1 okt Instapdag opleiding tot schipper zeilkamp
  • 2 okt Ouderavond V4 19:30 - 21:00
  • 3 okt T-team ouders 15:30
  • 6 okt NIMMA Fest 16:00 - 22:00
  • 9 okt t/m 13 okt B1 Technovium
  • 11 okt t/m 13 okt Londenreis T3
  • 11 okt t/m 13 okt T4 – toetsdriedaagse
  • 11 okt t/m 13 okt NSG-dagen
  • 11 okt t/m 13 okt H5/V6 – PWS-dagen
  • 11 okt H4 – voorbereidingsdag CKV-excursie Den Haag
  • 11 okt H4/H5 mentor/ouder contact 15:30 - 17:00
  • 12 okt H4 – CKV-excursie Den Haag
  • 13 okt H4 – terugkomdag CKV-excursie Den Haag
  • 16 okt t/m 23 okt Herfstvakantie
  • 27 okt B1 / B2 – Activiteitenavond 19:00 - 21:00
 • November 2017
  • 7 nov T3 / T4 – MBO-avond – Kandinsky College 19:00 - 22:00
  • 7 nov Mentorspreekuur 18:00 - 21:00
  • 8 nov Mentorspreekuur 18:00 - 21:00
  • 10 nov Uitvoering Zznobbissimo 20:00
  • 14 nov T-team ouders 15:30
  • 15 nov H4/H5 mentor/ouder contact 15:30 - 17:00
  • 15 nov t/m 17 nov Toetsvrije dag
  • 15 nov H4/H5 Oudercontact 15:30 - 17:00
  • 20 nov t/m 24 nov Toetsweek
  • 20 nov T4 – Start inschrijven “Kiezen op maat (KOM)”
  • 21 nov H5 + V6 – Cambridge Engels – mondeling
  • 27 nov Extra toetsdag bovenbouw
  • 28 nov H5 – Cambridge Engels – schriftelijk examen
  • 29 nov V6 – Cambridge Engels – schriftelijk examen
  • 29 nov T4 – CKV-presentatieavond 19:30
  • 29 nov H5 met geschiedenis: excursie Vught 11:30
  • 30 nov B2K en B2L: Bezoek Valkhofmuseum 12:45 - 16:05
 • December 2017
  • 1 dec Terugkombijeenkomst eindexamenleerlingen 2015-2016 15:00 - 18:00
  • 5 dec t/m 6 dec Rapportuitreiking
  • 5 dec Rapportuitreiking
  • 6 dec H4 – kunst- en cultuurroute
  • 7 dec T3 / T4 + bovenbouw – deadline intekenen herkansingen 13:00
  • 8 dec Paarse vrijdag
  • 10 dec Zondag repetitie Aladdin
  • 11 dec Deadline intekenen 10-minutengesprekken 10:00
  • 11 dec Rapportvergaderingen 13:45
  • 12 dec Rapportvergaderingen 13:45
  • 12 dec T3 + T4 – Beroepenavond SSGN 19:00 - 21:30
  • 12 dec T3/T4 – afronden PWS
  • 13 dec Rapportvergaderingen 13:45
  • 15 dec T3 (met Frans) – Excursie Luik
  • 15 dec H3-V3 – Excursie Keulen / Luik
  • 15 dec V4 (gymnasium) – Keulen
  • 18 dec 10-minutengesprekken 18:30
  • 18 dec T3 + T4 – Herkansingen 08:30 - 10:30
  • 18 dec Herkansingen bovenbouw 08:30 - 16:30
  • 18 dec T3 – Film LUX 11:00
  • 19 dec T-team ouders 15:30
  • 19 dec 10-minutengesprekken 18:30
  • 19 dec T-team ouders 15:30
  • 20 dec B1 – bezoek Waalboog
  • 20 dec H5: Debatdag 08:45 - 12:20
  • 21 dec B2 – Mantelzorgproject (onder voorbehoud)
  • 21 dec T4 – Keulenreis
  • 21 dec V6 met filosofie/geschiedenis – Holocaustproject, excursie Joods Amsterdam
  • 21 dec H5: Debatdag 08:45 - 12:20
  • 22 dec Kerstactiviteiten per klas 10:40 - 12:20
  • 22 dec Lessen volgens rooster 08:45 - 10:20
  • 25 dec t/m 5 jan Kerstvakantie
 • Januari 2018
  • 25 dec t/m 5 jan Kerstvakantie
  • 8 jan Nieuwjaarsborrel personeel 16:00
  • 8 jan T4: start plusprogramma wiskunde
  • 9 jan t/m 22 jan Rekentoetsen 2F + 3F
  • 15 jan Avondmarkt NSG 18:30 - 21:00
  • 15 jan B2 TH: Start decaanlessen
  • 16 jan T3: interessetest
  • 17 jan V5: Kunst- en cultuurroute
  • 17 jan t/m 19 jan Rekentoets ER
  • 18 jan Voorstelling Aladdin (Schouwburg Nijmegen) 20:00
  • 19 jan Voorstelling Aladdin (Schouwburg Nijmegen 20:00
  • 20 jan Voorstelling Aladdin (Schouwburg Nijmegen) 14:00
  • 20 jan Voorstelling Aladdin (Schouwburg Nijmegen) 20:00
  • 22 jan Voorlichting Vooropleiding Conservatorium 19:00 - 20:00
  • 22 jan Voorspeelavond VOC (Vooropleiding Conservatorium) 20:00 - 22:00
  • 24 jan t/m 28 jan Skikamp 3e klassen
  • 29 jan t/m 2 feb Toetsweek (alleen examenklassen)
  • 31 jan H3: HAN-profielkeuzedag 09:00 - 14:15
 • Februari 2018
  • 29 jan t/m 2 feb Toetsweek (alleen examenklassen)
  • 1 feb HBO/WO-avond HAN 18:30 - 22:00
  • 2 feb H5/V6: muziekrepetitie Ereprijs
  • 5 feb t/m 6 feb T3: lessen alcohol en drugs
  • 6 feb T-team ouders 15:30
  • 6 feb T3: afsluiting project “Start je eigen bedrijf”
  • 6 feb V4/V5/V6 – speeddate avond
  • 8 feb Moderne Vreemde Talen: examentraining 09:30 - 17:00
  • 12 feb t/m 16 feb Voorjaarsvakantie
  • 21 feb H4/H5 mentor/ouder contact 15:30 - 17:00
  • 24 feb Open Dag 10:00 - 15:00
 • Maart 2018
  • 8 mrt Conferentie Platform VO-HO 2017-2018 14:30 - 18:00
  • 12 mrt t/m 16 mrt Toetsweek
  • 20 mrt T-team ouders 15:30
  • 21 mrt H4/H5 mentor/ouder contact 15:30 - 17:00
  • 27 mrt t/m 28 mrt Rapportuitreiking
 • April 2018
  • 2 apr Tweede Paasdag
  • 11 apr H4/H5 mentor/ouder contact 15:30 - 17:00
  • 17 apr T-team ouders 15:30
  • 27 apr t/m 11 mei Meivakantie
 • Mei 2018
  • 27 apr t/m 11 mei Meivakantie
  • 10 mei t/m 13 mei Trainingsweekend nieuwe schippers zeilkamp
  • 14 mei t/m 29 mei Centraal Examen (1e tijdvak)
  • 21 mei Tweede Pinksterdag
  • 23 mei H4/H5 mentor/ouder contact 15:30 - 17:00
  • 25 mei Voorbereidingsavond nieuwe schippers zeilkamp
  • 29 mei T-team ouders 15:30
 • Juni 2018
  • 13 jun Uitslag Centraal Examen (eerste tijdvak)
  • 18 jun t/m 21 jun Centraal Examen (tweede tijdvak)
  • 20 jun t/m 27 jun Toetsweek
  • 26 jun T-team ouders 15:30
  • 29 jun Uitslag Centraal Examen (tweede tijdvak)
 • Juli 2018
  • 3 jul t/m 5 jul H4/H5 mentor/ouder-contact (nav bevorderingsvergadering) 15:30 - 17:00
  • 5 jul Rapportuitreiking
  • 9 jul t/m 17 aug Zomervakantie
 • Augustus 2018
  • 9 jul t/m 17 aug Zomervakantie