Naar menu

Naar overzicht

Afwezige docenten i.v.m. 10 minuten gesprekken

In verband met afwezigheid door ziekte of omstandigheden kunnen de afspraken met onderstaande docenten op woensdag 20 april helaas niet doorgaan.

Corrie van Gestel
Mark Muller
Marieke Wellesen