Naar menu

Naar overzicht

Zomervakantie

Het was een bewogen jaar, waarbij gelukkig weer activiteiten plaatsvonden, een start is gemaakt met het wegwerken van achterstanden, de bedrijvigheid in de school weer als vanouds was, mooie dingen zijn gemaakt en prachtige resultaten zijn behaald bij de eindexamens. Met trots kijken we terug op het afgelopen jaar en kijken vol goede moed vooruit naar het komende schooljaar.

Maar nu eerst een welverdiende vakantie voor iedereen!

De school is gesloten van maandag 18 juli tot en met vrijdag 19 augustus 2022.

Vanaf 22 augustus is de school weer telefonisch bereikbaar. Op maandag 29 augustus zijn de leerlingen weer van harte welkom bij het ophalen van de boeken. Informatie over deze 1e schoolweek krijgt u in de loop van de week van 22 augustus.

Fijne vakantie!