Naar menu

Naar overzicht

Afwezige docent(en) i.v.m. 10 min. gesprekken

In verband met afwezigheid door ziekte of omstandigheden kunnen de afspraken met onderstaande docenten helaas niet doorgaan.

Susanne Theunissen

Eugenie Bekker

Anand Soni