Naar menu

Naar overzicht

Op een mooi 2023!

De kerstvakantie zit erop, we hopen dat iedereen ervan genoten heeft. Maandag zijn we gestart met een verkort lesrooster, en daarna de Algemene Personeelsvergadering (APV), waar we met elkaar hebben geproost op het nieuwe jaar. We wensen jullie alle goeds voor 2023!

Ben je nieuwsgierig naar onze school? Kijk dan ook even op onze brugklaspagina.