Naar menu

Naar overzicht

Marij van Deutekom tijdelijk rector van NSG

Na de zomervakantie is helaas gebleken dat onze rector Sanne Verhagen vanwege haar gezondheid het nieuwe schooljaar niet van start kon gaan. Daarop is in samenspraak met Hans Schapenk, bestuurder van scholenkoepel @voCampus, besloten om tijdelijk vervanging voor Sanne te zoeken. Inmiddels is Marij van Deutekom begonnen als interim-rector van NSG Groenewoud.

Marij was zeventien jaar rector van havo Notre Dame des Anges in Ubbergen en ging vorig jaar met pensioen. In de Gelderlander van 19 september vertelt Marij over het feit dat zij Sanne nu tijdelijk vervangt: ‘Ik ken de situatie van de scholen in Nijmegen en we hebben elkaar altijd geholpen’.

Wij heten Marij als interim-rector van harte welkom en wensen Sanne een voorspoedig herstel.