Naar menu

Naar overzicht

Het podium is weer geopend!

Het is een echte NSG-traditie: het open podium op woensdag in de grote pauze. Daarmee bieden we leerlingen uit alle jaarlagen een podium én inspireren we elkaar. Tijdens het open podium komen allerlei disciplines voorbij, zoals film, muziek en theater. Maar ook gym en de bètavakken doen mee. Het open podium is elke week, behalve als het toetsweek is, of een week met veel activiteiten.

Het eerste open podium van dit schooljaar bestond uit de vertoning van films die leerlingen uit de onderbouw hebben gemaakt tijdens het vak theater & film. Na de herfstvakantie staat een muziekoptreden gepland. Een leerling zal dan zelfgemaakte liedjes zingen met pianobegeleiding van een medeleerling.