Naar menu

Naar overzicht

Dank iedereen voor de superleuke lesjesmiddag!

Woensdag 28 februari was de lesjesmiddag: een middag waarop leerlingen uit groep 8 en hun ouders kennismaakten met onze school. De leerlingen volgden mini-lesjes in verschillende vakken. Hun ouders kregen een presentatie over NSG en meer informatie over begeleiding en ondersteuning op onze school.

Het was een middag vol nieuwsgierigheid, ontdekken, beleven en doen! Leerlingen uit groep 8 en ouders: bedankt voor jullie enthousiasme en belangstelling! En ook heel veel dank aan al onze medewerkers en leerlingen die klaarstonden om deze mooie lesjesmiddag mogelijk te maken.

Wil je ook komen kijken en sfeer proeven op NSG Groenewoud? Zaterdag 2 maart van 10.00 tot 15.00 uur ben je van harte welkom op onze open dag!