Naar menu

Naar overzicht

Informatie over aanmelding brugklas

De aanmeldtermijn voor de brugklas is verstreken en de aanmeldingen voor onze school zijn binnen. Er hebben zich voor onze school meer leerlingen aangemeld dan we kunnen aannemen.

Hoe graag we dit ook zouden willen, het is voor ons onmogelijk om alle leerlingen een plek te geven. Daarom hebben we helaas enkele leerlingen moeten uitloten. De ouders van de leerlingen die zijn uitgeloot, hebben we vandaag telefonisch op de hoogte gesteld.

Ben je niet gebeld? Dan kun je ervan uitgaan dat je kind is ingeloot. Begin volgende week (vanaf 8 april) ontvang je een schriftelijke bevestiging van de aanmelding.

Heb je vragen? Dan kun je via (024) 323 44 55 contact opnemen met (dhr.) Sil van Vegchel en Jorn Poulisse, afdelingsleiders van de brugklas.