Naar menu

‘Deze school ademt kunst en cultuur’

NSG Groenewoud zet zich actief in om kunst en cultuur in het onderwijs te integreren. Dat bevordert niet alleen de creativiteit en culturele kennis van leerlingen, maar draagt ook bij aan een rijke en veelzijdige schoolervaring. NSG is een erkende cultuurprofielschool: Daisy Minten en Joost Niekus, beiden cultuurcoördinator én -docent, leggen uit hoe cultuur in het DNA van de school is doorgedrongen.

Door Marja Rutten Reijnen

De invloed van het cultuurprofiel is duidelijk zichtbaar en voelbaar voor de leerlingen. ‘De kunstwerken die in de gangen staan en hangen bijvoorbeeld. Maar ook de vele kunstvakken die we aanbieden en waarin leerlingen examen kunnen doen, zoals muziek, tekenen, handvaardigheid’, zegt Daisy. ‘In de onderbouw volgen alle leerlingen de kunstvakken muziek, beeldende vorming en theater & film. Daarmee hebben ze in totaal zes uren kunstvakken in de week.’

Joost vult aan: ‘Het gaat nog veel verder dan dat: we proberen kunst en cultuur als rode draad te nemen voor de schoolcarrière van leerlingen, van introductieweek tot examen. Leerlingen gaan bijvoorbeeld naar musea, eens in de drie jaren maken we een musical, en er is de vooropleiding voor het conservatorium.’

Invloed op andere vakken
Ook bij andere vakken is de invloed merkbaar. ‘Voor het vak Nederlands hebben leerlingen een boektrailer gemaakt en kwam de schrijver ook op school,’ vertelt Daisy. Joost benadrukt dat het streven is dat elk vak dat een praktische opdracht wil doen waar mogelijk kiest voor een opdracht die verbonden is met kunst en cultuur. ‘Er gebeurt veel. Zo is er ook een gymnasiumproject bij Grieks en Latijn waarbij leerlingen uitleg krijgen over allerlei helden uit de mythologie. Ze toveren zichzelf vervolgens bij beeldende vorming om tot zo’n held.’

Succesverhalen oud-NSG’ers
Dat het cultuurprofiel van NSG een blijvende impact heeft op haar leerlingen, blijkt uit de vele succesverhalen. ‘Laatst stond ik in Doornroosje, bij De Roos van Nijmegen (een bandcompetitie) en zowel de winnaar van de juryprijs als de winnaar van de publieksprijs zijn oud-NSG’ers,’ vertelt Joost trots. ‘Elk jaar profiteren tientallen leerlingen ervan dat ze op een cultuurprofielschool hebben gezeten. Als je alle cultuuropleidingen en conservatoria bekijkt, kom je misschien wel veertig leerlingen tegen die op de NSG hebben gezeten.’

Open houding
Daisy herinnert zich een leerling die de NSG Movie Award heeft gewonnen en nu in de jury zit. ‘Hij volgt een opleiding tot regisseur.’ Joost merkt op dat niet alle leerlingen in de kunstwereld belanden, maar toch blijven ze betrokken. ‘Er zijn ook leerlingen die voor een ander beroep hebben gekozen, maar nog wel iets met muziek doen, en die elkaar opzoeken. Een typische NSG-leerling heeft affiniteit met kunst en cultuur en doet dan zelf al snel mee in plaats van dat er weerstand is. Die open houding vind ik heel fijn.’

Joost en Daisy hebben duidelijke ambities voor de toekomst. ‘De vooropleiding voor het conservatorium loopt heel goed in zijn huidige vorm, dat zouden we graag willen kopiëren naar andere vooropleidingen voor bijvoorbeeld kunst of theater’, zegt Joost.

Rol leerlingen en ouders
Daisy wil dat ieder vak nadenkt over hun bijdrage aan kunst en cultuur. ‘Ieder vak heeft een vakwerkplan en daar willen we het kopje ‘cultuur’ aan toevoegen, zodat alle vakken nadenken over wat ze aan kunst en cultuur doen, en dit ook vastleggen. We willen de leerlingen er meer bij betrekken; hen vragen wat zíj willen doen.’ Een idee dat daarop aansluit, is om een leerlingenpanel in het leven te roepen. ‘Dit panel denkt dan met docenten na over welke cultuuractiviteiten er binnen school gehouden moeten worden. Stel dat het gaat om een voorstelling, dan zoeken wij er een theatergroep bij’, besluit Joost.

Ook ouders spelen een belangrijke rol bij de cultuuractiviteiten van de school. ‘Bij presentatieavonden en muziekexamens nodigen we ouders uit’, zegt Daisy. Joost vult aan: ‘Bij de musical vragen we altijd aan ouders om te helpen met opruimen na afloop van de laatste voorstelling en dan zijn er altijd meer dan genoeg ouders die zich daarvoor aanmelden. Of rijden naar een muziektweedaagse, dat soort momenten.’ Ook betrekt de school ouders bij het opstellen van het cultuurplan.

Onderdeel van identiteit
Het predikaat cultuurprofielschool krijg je niet zomaar, geven Daisy en Joost aan. ‘De vereniging CultuurProfielScholen controleert met een visitatie of je als aangemelde school voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen’, legt Joost uit. ‘De vereniging kijkt of er genoeg kunst en cultuur gegeven wordt. Is het cultuurprofiel zichtbaar in de school? Krijgen leerlingen er genoeg van mee? Zit het financieel goed in elkaar? Is de continuïteit goed geborgd?’

Hij benadrukt: ‘Uit de laatste visitatie die dit schooljaar was, blijkt dat wij al veel dingen heel goed doen. Dat is fijn om te horen, en ook de verbeterpunten nemen we graag mee. De visitatie is altijd een goed moment om met elkaar, als cultuurcoördinatoren en directie, in gesprek te gaan over hoe we het op NSG aanpakken, en waarom we het zo doen.’

Daisy voegt toe dat het cultuurprofiel een integraal onderdeel is van de identiteit van de school: ‘Wij zijn cultuurprofielschool, en leerlingen kiezen daar ook voor. Het cultuurprofiel zit in het DNA van NSG, het is verweven in alle vakken. Dat maakt het bijzonder.’

Meewerken aan cultuur op NSG?
Joost: ‘Als er ouders zijn die willen participeren, in welke vorm dan ook, kunnen ze een mail sturen naar: kunstencultuur@nsg-groenewoud.nl.’