Naar menu

‘Er is veel aandacht voor veiligheid en preventie’

Door Marja Rutten

‘Wat ik van collega’s hoor is dat de afgelopen jaren met corona er een grote toename is van zorgaanvragen’, zegt Linda Leenders, die van 2004 tot 2009 als orthopedagoog op NSG Groenewoud werkte en sinds dit schooljaar terug is als zorgcoördinator. ‘We merken dat er meer en bredere zorgaanvragen zijn.’

Het zorgteam van NSG heeft de afgelopen jaren met de extra coronamiddelen die het Rijk aan scholen gaf kunnen ‘opplussen’,  zoals ze het formuleert. ‘En dat is op dit moment ook echt nog nodig.’ Waarbij de insteek altijd is om kort –  tijdelijk – iets te doen. ‘Wordt het intensief en langer, dan zullen we altijd extern verwijzen.’ Binnen NSG bestaat volgens Linda ‘een mooie zorgstructuur die heel veel ondersteuning biedt daar waar het nodig is’.

‘Met korte lijntjes, dicht bij de mentor, die ook de spil in de begeleiding is. Daar kunnen zorgen gedeeld worden, de mentor is op de hoogte van de zorgmogelijkheden en de ondersteuningsmogelijkheden. De drempel naar zorg is voor de mentor heel laag.’ En dat is belangrijk, vindt ze. ‘Als je iets op tijd signaleert, hoeft het niet altijd zover te komen dat je één op één ondersteuning moet gaan geven. Het kan zijn dat dan je inzet op het bereiken van een grotere groep of de hele klas. Ik ben heel erg voor preventie.’

De invloed van school op het welzijn van het kind moet tegelijkertijd niet overschat worden, vindt ze. Kinderen maken ook onderdeel uit van andere structuren, ervaren bijvoorbeeld ook de last van financiële zorgen of ziektes in de thuisomgeving. ‘Er speelt meer mee dan alleen je functioneren op school, er zit veel aan vast.’

Ouders kunnen ook veel doen om hun kinderen te helpen. ‘Ik denk dat het heel belangrijk is om in verbinding te blijven met je kind. Dus te investeren in de relatie, het gesprek te blijven aangaan, te weten welke interesses je kind heeft. Maar ook te weten waar de zorgen eventueel liggen. Als het gesprek voor jezelf moeilijk is, is het goed om te weten waar het kind wel terecht kan en dat dat ook goed is. Dat kan een naast familielid zijn, een tante of een vriend. Als ouder moet je er voor zorgen dat er een netwerk om het kind heen is waarbinnen het andere mensen in vertrouwen kan nemen.’

Wat doet de NSG voor het welzijn van haar leerlingen?
‘Dat zit in het mentorprogramma. Het zorgteam denkt mee over de invulling daarvan. Je moet beginnen met de groepsdynamiek, je veilig voelen op school, vertrouwd zijn. Daar is veel aandacht voor. Ook voor hoe we met elkaar omgaan. Daarnaast gebeurt ook best veel aan signalering: we houden zo goed mogelijk in de gaten hoe het met een leerling gaat. Daar zijn we op tijd mee.’

Wat is jouw rol hierbij?
‘Ik zit in de zorgprocessen, de aansturing en afstemming daarvan. Ik ben de verbinding met het samenwerkingsverband van de middelbare scholen, met het passend onderwijs, met de gemeente, de zorgaanbieders. Maar ik doe ook de afstemming binnen de zorg op school, met bijvoorbeeld de begeleiders passend onderwijs die we hebben, en schoolmaatschappelijk werk.’

Waarom ben je teruggekeerd naar onze school?
‘Hier komt alles samen: één school, met één werkplek en één bevlogen team, een zorgteam en taken die heel erg bij me passen. Binnen NSG staat een mooie zorgstructuur die heel veel ondersteuning biedt daar waar het nodig is. Met korte lijntjes, dichtbij de mentor die ook de spil in de begeleiding is. Ik vind het een uitdaging om dit beleid rondom zorg uit te zetten en te bewaken.’

Lees hier het bericht van het Nederlands Jeugdinstituut.