Naar menu

GROENEWOUDERS – MAAK KENNIS MET PAUL EIGENHUIJSEN UIT DE OUDERRAAD

‘Belangrijk om het oudergeluid te laten horen’

Eén dochter van Paul Eigenhuijsen – de helft van een eeneiige tweeling – zit nog op NSG Groenewoud, in zes vwo. Zijn andere dochter deed vorig jaar eindexamen. Sinds de tweeling in de brugklas kwam, is Paul als ouder actief betrokken bij de school. Hij zit in de ouderraad en in de medezeggenschapsraad (MR): “Ik wil dat het goed gaat met mijn kinderen en dat ze in een veilige omgeving naar school kunnen. Vanuit de ouderraad en MR zet je je daar samen met de school, de docenten én de leerlingen voor in.”

Het belang en de stem van de ouders meenemen in de overwegingen en besluitvorming over thema’s die de school en de leerlingen aangaan: dat is het doel van de ouderparticipatie. De ouderklankbordgroepen geven hun input mee aan de ouderraad, de ouderraad adviseert de schoolleiding en in de MR beslissen de vertegenwoordigers vanuit de ouderraad – naast vertegenwoordigers van het personeel en de leerlingen – op basis van een gedragen oordeel mee over het schoolbeleid.

Paul twijfelde er niet over toen zijn dochters naar de brugklas gingen: hij wilde betrokken zijn bij de school en de toekomst van zijn kinderen. “Ik vind het belangrijk om het oudergeluid te laten horen, en ook om de achtergrond van bepaalde beleidskeuzes te kennen die de school maakt. Natuurlijk is er soms discussie, maar het gesprek over het beleid en de toelichting erop geven altijd inzicht. Zodat we als ouders begrijpen waaróm bepaalde keuzes worden gemaakt, bijvoorbeeld in coronatijd.”

Een van de thema’s waar Paul zich nadrukkelijk mee heeft beziggehouden, is de invoering van het keuzerooster. “Gaat mijn kind verstandige keuzes maken? Dat is een van de eerste dingen die als ouder bij je opkomt wanneer een dergelijk verandering in gang wordt gezet. Vanuit de ouderraad en ook de MR hebben we daar bovenop gezeten. Niet zozeer omdat we het uitgangspunt niet goed vonden, maar omdat we onze zorgen onder de aandacht wilden brengen. Dan merk je dat er naar die zorgen wordt geluisterd, en de schoolleiding ook ingaat op de vragen die leven bij ouders.”

Voor Paul is dit zijn laatste jaar in de ouderraad; zijn plek komt volgend schooljaar vrij. “NSG heeft de ouderparticipatie goed op orde. Meedoen aan de ouderraad kost je vier avonden in het jaar, dus de tijdsbesteding is te overzien. Voorop staat dat het enorm belangrijk is om het ouderperspectief in te brengen, van onderwijsvernieuwing tot verkeersveiligheid. Zo zorg je er samen met de school voor dat kinderen zich prettig voelen en het maximale uit zichzelf kunnen halen.”