Naar menu

Een bruisende dag vol kunst en techniek

NSG XPO

Iedereen werkt mee aan de jaarlijkse NSG XPO: een dag vol workshops en exposities over wetenschap, vormgeving, muziek, (digitale) technologie, robotica, mode, fotografie, theater, beeldende kunst en méér!

Laatste nieuws

Op vrijdag 11 februari 2022 is er weer een NSG XPO: de eerste sinds corona. We zijn superblij dat het weer kan.

Verrassende opdrachten voor iedereen
Het thema is Wicked Assignments. Leerlingen gaan aan de slag met gekke, grappige en verrassende opdrachten. Er komen heel veel disciplines voorbij en alle leerlingen van NSG Groenewoud doen mee! Zij volgen in ieder geval twee workshops.

Blijvende kunstwerken
Ook uit deze XPO komt weer een blijvend kunstwerk voort. Leerlingen maken dit samen met kunstenaar Diederik Grootjans. Het werk krijgt een plek in onze aula, naast kunstwerken die tijdens eerdere XPO’s zijn gemaakt. Zoals het 3D-kunstwerk dat leerlingen in samenwerking met onze sectie Beeldend en kunstenaar Willemijn den Harder op de XPO in 2019 ontwierpen.