Naar menu

NSG Xtra Fonds

NSG Xtra helpt leerlingen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Ze verbreden hun horizon en maken bewustere keuzes voor hun verdere (school)carrière. Wij gunnen álle leerlingen deze XTRA’s! De financiële thuissituatie mag hierbij geen belemmering zijn. Daarom hebben we, op advies van de ouderraad, het NSG XTRA fonds opgericht.

Hoe werkt het?
We vragen alle ouders van NSG Groenewoud elk jaar een vrijwillige bijdrage van € 10,00, meer of minder mag ook, zodat iedere leerling de kans krijgt om mee te doen. Bedrijven en organisaties kunnen het NSG XTRA fonds ook steunen.

Doneren?
Wilt u NSG XTRA sponsoren? Fijn! Maak uw bijdrage over op bankrekeningnummer NL84RABO0167853260 t.n.v. Stichting @voCampus o.v.v. donatie NSG XTRA fonds.

Meer weten?
Neem contact op met Carolien Cheizoo via info@nsg-groenewoud.nl of klik hier voor de brochure.