Naar menu

Geen bijles, maar wat wél? Dit is Remedial Teaching

Het RT-team is een belangrijk onderdeel van het ondersteuningsteam van NSG Groenewoud. Wist je dat Remedial Teaching – want hier staan deze letters voor – niet alleen bedoeld is voor leerlingen in de brugklas of onderbouw? Ook leerlingen uit de bovenbouw kunnen rekenen op extra hulp en ondersteuning als zij leerproblemen hebben. En: Remedial Teaching is géén bijles. Wat is het dan wel? Dat vernam GroenewOuders van Barbara Hoppenbrouwers en Kia de Leeuw van het RT-team. Zij vertellen over hun belangrijkste werkzaamheden.

Door Roland van Zonsbeek

‘Voor brugklassers die na de zomer voor het eerst op deze grote school komen, kan de overgang spannend zijn’, zegt Barbara. ‘De een heeft zich al na een paar dagen aangepast aan de nieuwe situatie en voelt zich als een vis in het water. Een andere leerling doet er langer over om zijn of haar weg te zoeken binnen de school.’

Voor hen is in het eerste leerjaar de startklas dé plek om een ‘zachte landing’ te maken. ‘Natuurlijk is er in de mentorlessen al heel veel aandacht voor zaken als ‘hoe leer ik leren’ en ‘hoe krijg ik mijn planning en organisatie op orde’, maar sommige kinderen hebben hier gewoon meer tijd voor nodig. In kleinere groepen gaan we op deze zaken dan rustig in. Ook hebben we dan meer tijd om te zien hoe een leerling op sociaal-emotioneel vlak functioneert en om waar nodig de mentor en de docenten te adviseren.’

Steunlessen
Vanuit de basisschool is vaak al duidelijk of er leerlingen zijn die extra ondersteuning op bepaalde vlakken nodig hebben. Kia: ‘We beginnen al vrij snel met extra steunlessen voor leerlingen voor wie dit geadviseerd is of die wij hier binnen de school in de peiling krijgen. Ook hier kan het gaan om planning en organisatie, maar vooral vaardigheden zoals begrijpend lezen, spelling en rekenen komen aan bod.’ Leerlingen krijgen deze ondersteuning in kleine klassen, met veel aandacht voor het individu. ‘Aan het begin en eind houden we een meting en kijken we of er nog verdere actie nodig is. Dat kan bijvoorbeeld een aantal keer een-op-een ondersteuning zijn.’

Limiet
‘Dit diagnostisch RT kan zich richten op de al genoemde vaardigheden maar ook vakinhoudelijk zijn’, vult Kia aan. ‘En dat kan dus ook als een leerling al in de bovenbouw zit. Soms ervaart een leerling bij een specifiek vak moeilijkheden, waar de vakdocent moeilijk de vinger op kan leggen. Dan kunnen we kijken of daar bepaalde leerstrategieën aan te leren zijn.’ In alle gevallen geldt: er is wel een limiet van vijf bijeenkomsten, die in het rooster als een keuze-uur gelden. ‘Als dan blijkt dat er nog verdere ondersteuning nodig is, adviseren wij ouders om hulp buiten school te zoeken. Zoals bijles of vaardigheidstrainingen.’

Nederlands als tweede taal
Voor leerlingen op NSG met een niet-Nederlandse achtergrond is er extra ondersteuning in de vorm van NT2 (Nederlands als tweede taal). Daarbij kun je denken aan leerlingen die in de afgelopen paar jaar in ons land asiel hebben gekregen en afkomstig zijn uit landen als Afghanistan of Syrië. Maar op dit moment ook jongens en meisjes uit Oekraïne. ‘Het eerste doel is uiteraard om de Nederlandse taal op een niveau te krijgen dat andere vakken ook goed te volgen zijn’, legt Barbara uit. ‘Maar je moet ook denken aan een stukje maatschappijleer. Hoe gaan we in Nederland en hier op school met elkaar om? Wat zijn verwachtingen en wat kunnen de kinderen zelf van ons verwachten? Wij proberen leerlingen vanaf het begin aan een buddy te koppelen zodat ze niet het gevoel hebben dat ze alles alleen hoeven te doen.’

Dyslexie en dyscalculie
Aandachtspunten voor het RT-team zijn ook dyslexie en dyscalculie. Barbara: ‘Vaak geeft de basisschool al mee dat er op dit gebied dingen spelen. Dan zetten wij hier met het ondersteuningsteam vol op in met bijvoorbeeld tijdverlenging voor toetsen. Maar soms weten leerlingen deze leerproblemen in eerste instantie te compenseren en zijn het vakdocenten die bij ons aan de bel trekken. Wij vragen ouders dan om toestemming voor een eerste screening. Is het vermoeden op basis daarvan dyslexie of dyscalculie, dan is het aan de ouders om vervolgstappen te nemen. Dit gaat niet via de school.’

Kurzweil
Tenslotte: een bijzonder hulpmiddel dat de school bij dyslexie hanteert, is de methode Kurzweil. Kia: ‘Kurzweil is voorleessoftware, die tekst omzet in spraak. Dat is voor veel leerlingen fijn en helpt teksten beter te begrijpen. Dan spreken we toetsen vanaf papier in en kunnen leerlingen die met oortjes in beluisteren. Sommige leerlingen vinden dit prettig, anderen juist niet. Daarom zullen we ook altijd eerst oefenen of het iets is. Het is ook mogelijk om sommige toetsen wél en andere niet met Kurzweil te maken.’

Het omzetten van de papieren toetsen in gesproken woord levert het RT-team vooral voor toetsweken veel werk op. ‘Daar gaan inderdaad veel uren in zitten’, beaamt Kia. ‘Maar we zien dat het resultaten oplevert en daar gaat het om!’

Kia (links) en Barbara van het RT-team van NSG Groenewoud

Vragen?
Heb je een vraag over ondersteuning op NSG Groenewoud of het RT-team? Neem contact op met de mentor van je kind of kijk in de Schoolgids bij ‘Extra begeleiding en zorg’.