Naar menu

Naar overzicht

Geslaagd: de voorlopige cijfers

Na tijdvak 2 zijn de volgende percentages geslaagden bekend:

VMBO-T 98%
HAVO 94%
VWO 96%
waarvan
Atheneum 95%
Gymnasium 100%

Voor een aantal leerlingen is het nog spannend in tijdvak 3. De definitieve uitslagen zullen op 14-7 bekend zijn.

Na ruim 2 jaar coronamaatregelen zijn we ontzettend trots op onze leerlingen en op dit mooie resultaat. Alle leerlingen die hun diploma behaald hebben zijn deze week in het zonnetje gezet tijdens de feestelijke diploma-uitreikingen. We wensen hen nogmaals van harte proficiat, en heel veel succes in de toekomst!