Naar menu

Naar overzicht

Weer van start

Het schooljaar 2023-2024 is begonnen! We hopen dat iedereen een mooie zomervakantie heeft gehad.

Inmiddels zit de eerste schoolweek erop. Daarin hebben leerlingen van alle jaarlagen leuke activiteiten met elkaar ondernomen, zoals suppen, vlotten bouwen en boksen. Een fijne en energieke start!

We wensen iedereen een goed nieuw schooljaar.