Naar menu

Naar overzicht

Inspirerende aftrap Kunst-Werk T4

Samen met MC en rapper André Accord beleefden de leerlingen uit het vierde leerjaar van het vmbo-t een wervelende en inspirerende aftrap van Kunst-Werk. Op 7 november presenteren ze hun eindwerken.

Kunst-Werk is een examenonderdeel waarin kunst en het profielwerkstuk zijn samengevoegd. Van idee tot presentatie gaan leerlingen uit T4 vanuit hun eigen nieuwsgierigheid aan de slag. Ze werken onder eigen regie en met begeleiding van docenten aan een vakoverstijgend project op het snijvlak van kunst en techniek. Een aanpak die ieder schooljaar weer verrassende, persoonlijke, creatieve en toffe eindwerken oplevert!