Naar menu

Wie is wie?

Op NSG Groenewoud werken 161 mensen. Er zijn 119 docenten, 34 onderwijsondersteunende personeelsleden en een compacte schoolleiding, bestaande uit de directie en de afdelingsleiders. De rector en de directeur onderwijs en personeel vormen de centrale directie.

Directie

Hoofd bedrijfsvoering

Afdelingsleiding brugjaar 1 & 2

  • Sil van Vegchel
  • Alwin Wiersma

Afdelingscoördinator brugjaar 1 & 2 (eerste aanspreekpunt voor ouders)

Afdelingsleiding vmbo-t en havo

  • Bert Fiddelers – H3D, H3E, vierde en vijfde leerjaar havo
    Astrid Hoevers – H3A, H3B, H3C derde en vierde leerjaar vmbo-t

Afdelingscoördinator vmbo-t (eerste aanspreekpunt voor ouders)

Afdelingscoördinator havo 3 (aanspreekpunt voor ouders)

Afdelingscoördinator havo 4 en 5 (aanspreekpunt voor ouders)

Afdelingsleiding vwo

  • Wim Beerkens – derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar vwo

Afdelingscoördinator vwo (aanspreekpunt voor ouders)

Planning en organisatie

Examensecretariaat

Vertrouwenspersoon