PTA

Hoe vaak telt een toets mee? En hoeveel toetsen heb ik dit jaar? Antwoorden op deze vragen vind je in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Hierin staat van elk vak informatie over de toetsen van dit schooljaar. Die informatie bestaat uit een algemeen deel en een vakspecifiek deel.

 

Heb je vragen of opmerkingen over een bepaald PTA, wend je dan tot je vakdocent.

Na 1 oktober zijn de PTA’s definitief. Natuurlijk kan in de loop van het school­jaar blijken dat een bepaalde regeling anders had gekund en dat een aanpassing wenselijk is. Eventuele aanpassing van een PTA kan uitsluitend gebeuren met instemming van de schoolleiding.

 2019-2020

Algemene PTA-Informatie

Schooljaar 2019-2029

Vakspecifieke PTA-informatie

Schooljaar 2019-2020

 

2018-2019

Algemene PTA-Informatie

Schooljaar 2018-2019

Vakspecifieke PTA-informatie

Schooljaar 2018-2019

2017-2018

Algemene PTA-informatie

Schooljaar 2017-2018

 

Vakspecifieke PTA-informatie

Schooljaar 2017-2018