Wie is wie

Op NSG Groenewoud werken 161 mensen. Er zijn 119 docenten, 34 onderwijsondersteunende personeelsleden en een compacte schoolleiding, bestaande uit de directie en de afdelingsleiders. De rector en de beide directeuren vormen de centrale directie.

 

Directie

Hanneke Arpots-Kouwenberg, rector

Erick Loermans, directeur bedrijfsvoering

Martinette Selten, directeur onderwijs en personeel

 

Afdelingsleiding brugjaar 1 en 2

Sil van Vegchel, eerste leerjaar (klassen B1A, B1B, B1D, B1E, B1F, B1K), tweede leerjaar (klassen B2A, B2B, B2E, B2F, B2K)

Petra Escher, eerste leerjaar (klassen B1C, B1G, B1H, B1J, B1L), tweede leerjaar (klassen B2C, B2D, B2G, B2H, B2J, B2L)

 

Afdelingsleiding vmbo-t en havo

Bert Fiddelers,  derde en vierde leerjaar vmbo-t, vierde en vijfde leerjaar havo

Astrid Hoevers, derde en vierde leerjaar vmbo-t, vierde en vijfde leerjaar havo

Tons Janssen, derde leerjaar havo

 

 

Afdelingsleiding vwo

Tons Janssen,  derde en vierde leerjaar vwo

Wim Beerkens, vijfde en zesde leerjaar vwo

 

Planning en organisatie

Niek Wijers

 

Examensecretariaat

Wim Beerkens

Esther Geurts-van Ham