Naar menu

Naar overzicht

Hoera, geslaagd! De voorlopige cijfers

Na tijdvak 1 zijn voor onze school de volgende percentages geslaagden bekend:

Vmbo-t: 90%
Havo: 85%
Vwo: 81%

Voor een aantal leerlingen is het nog spannend in tijdvak 2. De definitieve uitslagen zijn op 6 juli bekend.

Dit is het eerste jaar na corona dat alle examens weer zonder extra maatregelen zijn afgenomen en beoordeeld. We zijn daarom ontzettend trots op onze leerlingen en op dit mooie resultaat! Van harte gefeliciteerd aan alle geslaagden, en alle leerlingen die nog (her)examens afleggen in tijdvak 2 heel veel succes gewenst!