Naar menu

Naar overzicht

Nieuw schoolplan: Terug naar de kern

Ons nieuwe schoolplan is klaar! Het heet ‘Terug naar de kern’ en loopt van 2023 tot en met 2027.

De afgelopen maanden hebben we in drie interactieve sessies input opgehaald bij medewerkers, leerlingen, ouders, vertegenwoordigers van primair en vervolgonderwijs en andere betrokkenen bij onze school. Dat heeft veel waardevolle inzichten opgeleverd, die we hebben verwerkt in het nieuwe schoolplan.

Daarmee gaan we terug naar de kern. De ontwikkeling van onze leerlingen in een veilige en fijne omgeving staat steeds centraal, met ruimte voor het verder versterken van wat we de NSG-conneXies noemen: leren, eigen regie en ruimte, plezier in leren en werken, creativiteit, en maatschappelijk bewustzijn.

Naast het volledige plan hebben we ook een poster laten maken, die in één beeld weergeeft waar we de komende tijd met elkaar voor gaan. We zijn heel blij met het resultaat en bedanken iedereen die hieraan heeft bijgedragen!